Windmolenparken binnen 6 kilometer van de kust veroorzaken economische schade.

6 februari 2014

Windmolenparken binnen 6 kilometer van de kust veroorzaken economische schade.

De NOS meldt dat het plaatsen van windmolenparken binnen 6 kilometer van de kust economische schade veroorzaakt. Althans volgens wethouders van de kustgemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar die zich hebben verenigd in het Platform Maritieme Windmolenparken.

In dat platform zijn alle gemeenten langs de Nederlandse Noordzeekust verenigd. In een brief aan de ministers Kamp van Economische Zaken en Schultz van Infrastructuur en Milieu schrijven ze dat ze bang zijn binnenkort op een maritiem industrieterrein uit te kijken.

De regering zoekt naar geschikte plekken voor windmolenparken binnen de 12-mijlszone, omdat de aanleg daarvan goedkoper is dan van parken verder uit de kust. Volgens het platform wordt die winst tenietgedaan door de economische schade die windmolens in het zicht van de kust zullen veroorzaken.

En dat zijn we van harte met ze eens. Windparken moeten er zeker komen maar in principe buiten de 12-mijlszone! Binnen de 12 mijlszone moet er alleen gebouwd worden om de eventuele opstap naar een groter park te realiseren (een stepstone voor een stopcontact op zee).

Verder zijn we van mening dat er parken van voldoende grootte en omvang moeten komen en dat is met name om te zorgen voor een rendabele overhead. Wellicht kan samenwerking met onze buurlanden op dit gebied winst opleveren.

De wethouders roepen de ministers op de windmolens verder uit de kust te plaatsen en de Milieufederatie ondersteunt deze oproep!

Meer over wind op zee: Wind op zee is onze nieuwe Hollands Glorie