Nog veel winst te behalen door isolatie van woningen.

4 maart 2014

Nog veel winst te behalen door isolatie van woningen.

75% van de huishoudens kan meer dan €300 besparen en 30% zelfs meer dan 1.000 euro.

Een kwart van de Nederlanders heeft geen idee hoeveel er bespaard kan worden op de energierekening, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Slechts 1% van de Nederlanders schat de mogelijke besparing op meer dan 300 euro per jaar. In werkelijkheid kan wel 75% van de huishoudens meer dan €300 besparen en 30% kan zelfs meer dan 1.000 euro besparen.

Op zich gaat het goed met een aantal besparende maatregelen. Zo neemt 90% van de Nederlanders al maatregelen om energie te besparen. Afgelopen jaren heeft bijna driekwart van de mensen gloeilampen vervangen door spaar- en LED-lampen; 62% heeft dubbel glas; de helft van de mensen heeft energiezuinige apparaten gekocht.

Maar er is nog veel te verdienen! Met name op woningisolatie; grote winstpakkers zijn o.a. de isolatie van spouwmuren, vloer en dak. Er zijn nu drie projecten op dit gebied.

Slimwoner – spouwmuurisolatie

Deze isolatie-actie van Natuur & Milieu start op 3 maart. Juist omdat veel mensen aanhikken tegen het regelwerk rondom isolatie is de eerste actie voor Slimwoners het isoleren van de spouwmuren van het  huis. Op 3 maart worden de precieze prijzen, de terugverdientijd en voorwaarden bekendgemaakt. Op de site kunnen belangstellenden zich vanaf vandaag al vrijblijvend inschrijven. Onder alle voorinschrijvers verloot Natuur & Milieu een spouwmuurisolatie. Hier is ook het e-boek Slimwoner in 22 stappen met informatie en tips voor energiebesparing gratis te downloaden.

Stook je Rijk – energiebesparing in huurwoningen

De Natuur- en Milieufederaties richten zich met deze campagne op woningisolatie in huurwoningen.  MNH is net met Stook je Rijk  gestart in Alkmaar en Haarlem. Tijdens ronde tafels gaan corporaties, huurders en raadsleden in gesprek over de knelpunten, de kansen en de mogelijke eigen bijdrage bij de energiebesparing in de huursector. Natuur- en Milieufederaties en Milieucentra trekken dit project en werken daarin samen met het Energieteam van de Woonbond en met corporaties in meerdere provincies. De eerstkomende ronde tafel is 3 juni in Alkmaar.

Energiebesparing voor woningbezitters

Voor de particuliere woningbezitters heeft MNH ook projecten in petto. Samen met Platform 31 werken we aan een Energie-labelsprong voor woningen van particulieren. Het doel van dit project is om woningen energieneutraal te maken. De energierekening vervalt en met het vrijkomende bedrag kan de totale investering aan de woning worden terugbetaald. De woningeigenaar betaalt dan niets meer, maar het comfort neemt met sprongen toe.

Voor particulieren die niet direct zo’n sprong willen wagen is MNH samen met het Natuur en Milieucentrum Haarlemmermeer bezig met de ontwikkeling van een passend aanbod. Dit project wil MNH samen met de lokale energiecoöperaties die Noord-Holland rijk is, organiseren.

Waarom verschillende acties?

Met een aanpak op meerdere fronten kunnen we de energiebesparing in de woningen in Nederland een enorme stimulans geven. Hiermee geven we tevens uitvoering aan het SER-Energieakkoord: Energiebesparing is de makkelijkste en goedkoopste methode voor het verkrijgen van een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. De jaarlijkse isolatie van 300.000 woningen, zoals afgesproken in het SER Energieakkoord, kan de CO2 uitstoot halveren (bron: Planbureau voor de Leefomgeving). Het Energieakkoord stelt dat het, voor een succesvolle en blijvende energiebesparing, nodig is energiegebruikers te informeren, te motiveren en te zorgen voor een passend aanbod. MNH werkt daar graag en met volle overtuiging aan mee.

Neem voor meer informatie contact met ons op.