Prestatieafspraken huursector moeten duidelijker en ambitieuzer

24 februari 2014

Prestatieafspraken huursector moeten duidelijker en ambitieuzer

De afspraken over energieprestaties tussen gemeenten en woningcorporaties moeten ambitieuzer. Dit stellen de Natuur en Milieufederaties en het Rotterdams Milieucentrum in een oproep aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Stook je RijkDe organisaties hebben de VNG gevraagd om haar leden de prestatieafspraken aan te laten passen aan het nieuwe Energieakkoord en daarmee de ambitie te verhogen. Via branchevereniging Aedes zijn de corporaties gevraagd om de jaarlijks bereikte CO2-reductie en energiebesparing transparanter en beter te rapporteren in jaarverslagen. In de  jaarverslagen 2013 ontbreken overall-gegevens over de CO2 reduktie en de genomen energiemaatregelen. Belanghebbenden zoals huurders en raadsleden hechten hier groot belang aan.

Geen COreductie in gemeentelijke prestatieafspraken

De Natuur en Milieufederaties en het Rotterdams Milieucentrum doen hun oproep naar aanleiding van de start van het derde jaar van het project Stook je Rijk. Dit project van de Natuur en Milieufederaties en het Rotterdams Milieucentrum heeft als doel de energiebesparing in de huursector te versnellen. Het project brengt corporaties, raadsleden en huurders met elkaar in gesprek over knelpunten en kansen.

Op basis van de conclusies uit 2013, moet er in 2014 harder aan worden getrokken. Het bereikte tempo is te laag om de besparings-doelstelling van het nieuwe Energieakkoord te halen.

Het Energieakkoord streeft naar 33% CO2-reductie in de periode 2008-2020, gemiddeld 3% per jaar. Maar in bijna alle prestatieafspraken van de in 2013 deelnemende gemeenten ontbreekt een adequate doelstelling. Van de Stook je Rijk-gemeenten hebben alleen Amersfoort, Arnhem en Rotterdam een CO2-reductie als doelstelling opgenomen. Alleen in Arnhem is de CO2 reductie bekend. Deze bedroeg 1% voor de totale Arnhemse huursector. Bij Amersfoort en Rotterdam kon de CO2 reductie voor 2013 niet worden aangegeven.

Deelnemers in 2014

Aan het project Stook je Rijk doen dit jaar dertien gemeenten mee: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Nijmegen, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Bij het project wordt samengewerkt met de Woonbond. Aedes levert de monitoringsgegevens wat betreft de jaarlijkse CO2 reductie en genomen energiemaatregelen. Meer informatie over het project, zoals de rapportage van 2013, is te vinden op www.stookjerijk.nl