Natuurorganisaties houden Politiek Café op 8 maart

21 februari 2023

Natuurorganisaties houden Politiek Café op 8 maart

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats, hét moment om te stemmen voor natuur! Om te bepalen op welke partij de kiezer gaat stemmen is het belangrijk om te weten hoe de politieke partijen denken over de belangrijke thema’s natuur, water, landbouw en landschap. Daarom organiseren vijf natuurorganisaties op woensdag 8 maart een Politiek Café. Dit vindt plaats in de Gasfabriek aan de Helderseweg 28 in Alkmaar en start vanaf 19:00 uur. Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie en aanmelden

Interactie met publiek

Het doel van deze bijeenkomst is de kiezer te informeren over de standpunten van de aanwezige politieke partijen. Het wordt een interactieve avond waarbij de lijsttrekkers in gesprek gaan met het publiek. Welke partijen willen werk maken van het oplossen van de huidige problemen rondom natuur, water, landbouw en landschap, en zo ja, hoe? Het publiek is in de gelegenheid om een prikkelende vraag of inspirerend idee in te brengen. Deze inbreng komt aan bod tijdens het Politiek Café op 8 maart.

Natuurorganisaties

Het Politiek Café wordt georganiseerd door Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, IVN Natuureducatie Noord-Holland, Goois Natuurreservaat en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Als natuurorganisaties zien wij dat deze provinciale verkiezingen van groot belang zijn voor een gezonde leefomgeving, de kwaliteit van onze natuur en de toekomst van het Noord-Hollandse landschap. Daarom nodigen wij de bewoners en politieke partijen van onze provincie uit om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst én bieden wij na de verkiezingen het nieuwe visiedocument aan, de gezamenlijke visie voor een groen en gezond Noord-Holland.

Iedereen is welkom om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. Het aantal plaatsen is beperkt. 

Meer informatie en aanmelden