Cursus ‘wet en regelgeving’

4 februari 2014

Cursus ‘wet en regelgeving’

Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijke Ordeningsrecht en Omgevingswet.

Lex de Savornin Lohman is juridisch medewerker van MNH en verzorgt met enige regelmaat cursussen. Zo heeft hij op maandag 30 december voor een volle benedenzaal in ons kantoor in Zaandam, opnieuw de cursus natuurbeschermingsrecht gegeven. In ruim twee uur behandelde Lex de wijze waarop lidorganisaties en individuen het natuurbeschermingsrecht kunnen gebruiken als er aantasting dreigt van beschermde gebieden en soorten.

Het was een levendige avond met veel vragen vanuit praktijksituaties en praktische tips van de docent. Hoe onderhoudt u contacten met overheden en wat is de procedure bij kap van bomen en landschapsaantasting? Hoe kunt u een zienswijze indienen en hoe moet u een beroepsprocedure in gang zetten? Zaken die ingewikkeld lijken, maar als u de juiste werkwijze volgt, dat niet hoeven te zijn.

In 2014 worden opnieuw cursusavonden georganiseerd en dan in het bijzonder over de actuele stand van zaken van het ruimtelijke ordeningsrecht en de Omgevingswet. Heeft u belangstelling dan kunt u dit doorgeven zodat u als eerste op de hoogte gesteld wordt van de nieuwe cursusdata.

Meer over een nieuwe wet natuurbescherming

Stuur uw mail naar