Mer procedure Pallas reactor Petten van start!

3 juni 2015

Mer procedure Pallas reactor Petten van start!

De procedure voor de mogelijke bouw van de Pallas-reactor in Petten  is officieel van start gegaan.  Vanaf 4 juni tot en met 15 juli ligt de mededelingsnotitie milieueffectrapportage nieuwe Pallasreactor ter inzage. Een ieder kan hiertegen een zienswijze indienen.

De Pallas reactor moet de sterk verouderde kernreactor in Petten vervangen. Deze nieuwe Pallas reactor gaat – net zoals de bestaande reactor – medische isotopen maken. De nieuwe reactor is omstreden omdat veel mensen van mening zijn dat deze  overbodig is ( zie ook onze eerdere nieuwsbriefstukken hierover).

Er zijn volgens een aantal deskundigen veiliger en goedkoper alternatieven beschikbaar tegen de tijd dat deze reactor er zal komen (2025).   De provincie Noord-Holland en het Rijk hebben met elkaar afgesproken om  toch alvast te beginnen met de vergunningprocedure (Mer-procedure en vergunningen) en de aanbesteding. Hiervoor hebben zij gezamenlijk 80 miljoen euro gereserveerd. Of de Pallas-reactor er daadwerkelijk komt is onzeker. Een bedrijf moet zich nog aanmelden om deze installatie te gaan bouwen.

Voor een nieuwe reactor  zijn vergunningen nodig op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet. Voor de besluitvorming is ook een milieueffectrapport (MER) nodig. Deze mededelingsnotitie is de eerste stap om tot een MER te komen. De stukken zijn in te zien op de site van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Op 11 juni is er een bijeenkomst georganiseerd door de ANVS in de Multi Functionele Ruimte, Sportpark De Pettener Kluft, Sportweg 5,1755 LX Petten. Daar zal informatie over Pallas gegeven worden, kun je vragen stellen en ook eventueel  meteen inspreken.

Op 13 juni is er een Open Dag bij de ECN waar ook NRG en Pallas aan meedoen.[2]

 

Rolf van Arendonk

Rolf van Arendonk <R.VAN.ARENDONK@mnh.nl>