Kernreactor Petten kan beter gesloten worden!

21 oktober 2014

Kernreactor Petten kan beter gesloten worden!

De kernreactor Petten was de afgelopen dagen weer voorpagina nieuws. Zo kwam de Volkskrant/Brandpunt Reporter met het bericht dat de Kernfysische Dienst de kernreactor vorig jaar oktober gedwongen heeft stilgelegd omdat er het nodige mis was met de veiligheidscultuur van het bedrijf. Er was vorig jaar een groot aantal ernstige incidenten, maar de inspectie werd hierover veel te laat geïnformeerd. Het waarschuwingssysteem  dat omwonenden moet beschermen tegen een teveel aan radioactiviteit, functioneerde een maand lang niet. Het bedrijf NRG heeft volgens de Volkskrant echter nooit de ware reden voor deze tijdelijke sluiting kenbaar gemaakt. Inmiddels zijn hierover al Kamer- en Statenvragen gesteld. Ook heeft het bedrijf een boete gekregen.

Bijna tegelijkertijd met deze bekendmakingen, verstrekt Minister Kamp  een lening van 82 miljoen  aan de kernreactor. Dit geld is nodig om de verouderde installatie op te lappen zodat hij nog tien jaar in bedrijf gehouden kan worden totdat de nieuwe Pallas kernreactor er staat. Ook over deze Pallas reactor is het nodige te doen, omdat er twijfel is over de zin van zo’n investering. Er zijn veiligere en goedkopere alternatieven voorhanden voor de producten de reactor moet leveren. Deeltjesversnellers, waarmee medische isotopen op een andere manier worden geproduceerd, zijn veel veiliger en hebben veel minder milieubezwaren dan een kernreactor, waarbij altijd radioactief afval zal vrijkomen dat duizenden jaren veilig opgeslagen moet worden. Ook wij zijn deze mening toegedaan en MNH heeft zich al eerder uitgesproken tegen deze nieuwe Pallasreactor.

Mede naar aanleiding van de recente berichten vraagt De Milieufederatie zich af of het niet beter is om de kernreactor  te sluiten.  Al 15 jaar zijn er problemen met deze kernreactor, en het bedrijf speelt hierover geen open kaart. Klokkenluider Paul Schaap trok 15 jaar geleden al aan de bel vanwege de onveiligheid. Het blijkt telkens weer dat er het nodige mis is met de veiligheidscultuur bij het bedrijf en dat er telkens achteraf door het bevoegd gezag moet worden ingegrepen. Bovendien heeft kernreactor Petten de afgelopen jaren meer stil gestaan dan dat hij in werking was.

En daarmee kunnen er grote vraagtekens gezet worden bij de 82 miljoen aan belastinggeld die Minister Kamp voor het oplappen van deze oude installatie wil uittrekken. Banken willen hier al niet meer in investeren, aldus de Volkskrant. Waarom nog investeren in zo’n oude, al lang afgeschreven installatie? Ga met dat geld nieuwe veiligere technieken (deeltjesversnellers) ontwikkelen en stimuleren. Ook hier is de nodige werkgelegenheid mee te creëren. Doe net zoals in Canada, want  daar heeft men nog maar enkele jaren geleden besloten om geen nieuwe kernreactor te bouwen, maar alle energie te stoppen in deeltjesversnellers. Zo voorkom je ook dat er een nieuwe Pallas kernreactor gebouwd gaat worden, waar door het Rijk en de provincie Noord-Holland ook nog eens ruim 80 miljoen euro in gestopt moeten gaan worden. Ruim ook zo snel mogelijk de 1700 vaten met radioactief afval op, want die liggen hier al vanaf de jaren zestig onder niet zulke beste omstandigheden op het terrein. (zie eerdere incident, voetnoot 4 bij de Statenvragen)!

Dus stop met deze fossiele kernreactor Petten en ga aan de slag met nieuwe meer innovatieve en schonere technieken. Dat is een stuk veiliger voor de omgeving, levert ook nog de nodige werkgelegenheid op en is goed voor onze portemonnee !