Kansen Dark Sky Park Waddengebied

12 mei 2016

Kansen Dark Sky Park Waddengebied

Wat zijn de kansen voor het prachtige Waddengebied (Werelderfgoed Waddenzee) om een Dark Sky Park te worden? Is hier in de regio bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties draagvlak voor? En, kunnen we gezamenlijk de kansen en het draagvlak vergroten? De komende tijd gaan wij met Sterren Dichterbij hier naar op zoek. Belangstellende gemeenten, bedrijven en organisaties rondom en in het waddengebied kunnen zich alvast melden.

Idee: Economie en ecologie kunnen hand in hand

Het Waddengebied is donker (voor Nederlandse begrippen) dit is te zien op de hemelhelderheidskaart.
Het Waddengebied is donker (voor Nederlandse begrippen) dit is te zien op de hemelhelderheidskaart.

Het Waddengebied is, voor Nederlandse begrippen, heel donker. Hier kun je de oerkwaliteit duisternis nog echt beleven. Die kwaliteit kan het gebied benutten als attractie. Versterken van de nachtelijke duisternis, terugdringen van lichtverstoring, en duisternis als kwaliteit benutten voor recreatie en toerisme zijn samen een mooi voorbeeld hoe ecologie en economie hand in hand kunnen gaan.

Dark Sky Park Waddengebied

Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is en waar de duisternis ook behouden blijft. Bezoekers zijn ’s nachts welkom om van die duisternis te genieten. Dark Sky Parken, DSP, zijn onderdeel van het Dark Sky Places Programma van de International Dark Sky Association (IDA). Naast parken heb je ook ‘Communities’, Gemeenschappen en ‘Reserves’, Reservaten.

Er zijn op dit moment al ruim 20 parken in de wereld

Éen in Nederland, de Boschplaat op Terschelling, en ook een aantal reservaten en gemeenschappen. Verder liggen er plannen in het gebied tussen de provincies Groningen en Friesland, Nationaal Park Lauwersmeer. Ook Texel wil graag Dark Sky Park worden.

De vraag is nu of het niet interessanter is om van het hele Waddengebied een Dark Sky Park te maken. Dat heeft meer impact. 

De programma’s Naar een Rijke Waddenzee en Feel the Night kijken ook naar de mogelijkheden van een Dark Sky Park Waddengebied.