Texel ambieert Dark Sky Park te worden

21 oktober 2015

Texel ambieert Dark Sky Park te worden

Gedeputeerde Talsma bezoekt duistere projecten
Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober, bezoekt Gedeputeerde Talsma op Texel diverse duistere evenementen. De provinciale evenementen voor de Nacht van de Nacht in Noord-Holland zijn dit jaar op Texel, één van de donkerste plekken van Noord-Holland.

De Nacht van de Nacht wordt dit jaar voor de 11e keer georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht spreekt de gemeente de ambitie van Texel uit voor een Dark Sky Park in aanwezigheid van Gedeputeerde Talsma en Wethouder Hercules. Dark Sky Parken zijn gebieden in de wereld waar de nachtelijke duisternis zo optimaal mogelijk tot zijn recht komt en beleefbaar wordt gemaakt.  “Genieten van het donker en de sterrenhemel, op Texel kan het nog. Dat willen we graag zo houden. Een Dark Sky Park maakt dit ook voor de toekomst mogelijk“ aldus wethouder duurzaamheid, Eric Hercules.

De avond start om 18.00 uur in de Sterrenzaal van Ecomare. De Werkgroep Sterren Dichterbij, waar onder meer Nationaal Park Duinen van Texel, de Sterrenwacht, Staatsbosbeheer en de gemeente Texel deel van uitmaken, presenteert daar haar plannen.  Wethouder Hercules licht het project ‘Slim Verlicht’  toe. Eind 2015 bestaat alle openbare verlichting van Texel uit duurzame LED-verlichting.  De energie die voor deze verlichting nodig is, wordt duurzaam opgewekt. Hiermee is Texel de eerste gemeente in Nederland waarbij alle openbare verlichting energie – 0 is.  Gemeente Texel wil energieneutraal worden.  Naast energiebesparing als doel, is voor Texel nachtelijke duisternis een belangrijke kernwaarde die door zowel bewoners als toeristen hoog wordt gewaardeerd. Om te kijken wat er nog meer mogelijk is om Texel donkerder te maken, heeft de Werkgroep Sterren Dichterbij op Texel een plan van aanpak uitgewerkt. De werkgroep beoogt onder meer dat naast de openbare verlichting ook particulieren en ondernemers aangezet worden om na te denken over hun verlichting en wat zij bij kunnen dragen aan een donkerder Texel.

Dark Sky Park

De Werkgroep Sterren Dichterbij spreekt vandaag gezamenlijk de ambitie uit om toe te werken naar een Dark Sky Park, als het even kan met het hele Waddengebied. Texel ziet mogelijkheden om zichzelf nog beter te promoten met de status van Dark Sky Park. Het kunnen beleven van duisternis  is onderdeel van wat Texel buiten het drukke zomerseizoen aantrekkelijk maakt.  Gedeputeerde Talsma: ”Wij stimuleren als provincie via de aanpak “Sterren dichterbij” dialoog en samenwerking om tot verbeteringen te komen op dit thema. De manier van aanpak op Texel laat zien hoe dat kan werken. Als dat tot een internationale erkenning leidt is dat natuurlijk helemaal mooi.”

Duistere activiteiten op Texel

Gedeputeerde Talsma en Wethouder Hercules bezoeken vervolgens met leden van de Werkgroep Sterren Dichterbij een paar Nacht van de Nacht activiteiten. Zo leggen zij hun oor te luister bij de ‘Duistere verhalen in de Slufter’, waar vier Texelse vertellers hun duistere verhalen vertellen in een donkere duinpan. Vervolgens beklimt het gezelschap de toren van de grote kerk in Den Burg om te bekijken welke bronnen van lichthinder er nog te spotten zijn op het voor Noord-Hollandse begrippen behoorlijk donkere Texel.  Op Texel zijn jaarlijks verschillende activiteiten te bezoeken tijdens de Nacht van de Nacht. Dit jaar vinden 7 van de ruim 50 Noord-Hollandse activiteiten op Texel plaats. Voor informatie over de activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht, zie de website van de Nacht van de Nacht: http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten