Groene Combinatie onderneemt actie richting Icomos over plannen A8-A9

10 november 2022

Groene Combinatie onderneemt actie richting Icomos over plannen A8-A9

In 2017 trokken bewoners al bij Icomos en Unesco aan de bel over de plannen om de A8 en A9 met een asfaltweg aan elkaar te verbinden, nu doen ze dat opnieuw. Samen met partners uit de Groene Combinatie. Zij vinden het Landschapsplan van de provincie misleidend en veel meer een weg-inpassingsplan, want er gaat een onuitwisbare streep door het landschap. “Ontoelaatbaar, en dat mag bij Icomos niet onopgemerkt blijven,” aldus Willem Röling van Buurtcomitee Busch & Dam.

Water naar de zee dragen

Unesco en Icomos spraken zich nog datzelfde jaar in 2017 uit tégen de aanleg van het Golfbaan- of het Heemskerk-alternatief, vanwege de aantasting van de Stelling van Amsterdam. Ook liet Icomos weten dat een verdiepte weg aan dat standpunt niets veranderd. Tòch besloot de provincie: een landschapsplan te ontwikkelen, het hele trace verdiept aan te leggen met eventuele extra invoegstroken. ‘Zinloos’ zo vindt de Groene Combinatie. En bovendien leidt de langdurige discussie over de weg tot stagnatie van een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied in het belang van omwonenden, zo vinden zij.

Puur gericht op aanleg

Het lijkt inmiddels op dat Gedeputeerde Staten en de provincie Noord-Holland alleen geïnteresseerd zijn in ‘aanleg’ van de weg, met veel negatieve effecten. De torenhoge kosten en aantasting van het Werelderfgoed is van nevengeschikt belang en de aangeklede aanpassingen in het landschap verhullen de funeste ingreep in de bescherming van de Stelling van Amsterdam. Ilse Miedema van natuurorganisatie Landschap Noord-Holland: “De OUV’s van het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam worden onvoldoende beschermd en steeds een stukje verder aangetast. De controle op die aantastingen is versnipperd en wordt overgelaten aan individuele zelfstandige gemeenten en waterschappen, waarin de kennis van dit Werelderfgoed en de handhaving bij aantastingen ontbreekt. De provincie erkent deze tekortkoming ook.”

Negatieve effecten en mobiliteitsknelpunten niet opgelost

De aanleg van de weg zelf, verdiept of niet, verbetert op geen enkele wijze het mobiliteitsvraagstuk van de regio Kennemerland/Zaanstad. Bestaande knelpunten worden niet worden aangepakt en men borduurt voort op bestaande automobiliteit. Evert Vermeer, Stichting OerIJ: “Nieuwe vormen van mobiliteit en innovatieve oplossingen worden genegeerd. Met de vierbaans asfaltweg A8-A9 worden de negatieve milieueffecten van automobiliteit slechts beperkt verminderd in Krommenie, maar tegelijkertijd in de omgeving van Assendelft en Broekpolder (Heemskerk/Beverwijk) sterk vergroot.” Kortom, er vindt een toename van de negatieve milieueffecten plaats in het plangebied van N203 tot en met het Noordzeekanaal.

Groene Combinatie informeert Icomos en UNESCO over alternatief

De Groene Combinatie van partijen maakte een alternatieve visie (titel:Gebiedsvisie Groene Long 2022) voor het gehele plangebied van de Verbinding A8-A9; N203 tot en met Noordzeekanaal (Noord-Zuid) en Zaandam – Heemskerk (Oost-West). Ilse Miedema: “We hebben Icomos nu onze gebiedsvisie toegestuurd met de oproep een negatief advies uit te brengen over de snelweg. Ook willen we het signaal geven dat een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, agrarisch ondernemers en bewonersgroepen tégen de snelweg- en inpassingsplannen van de provincie zijn en waarom. Met onze gebiedsvisie willen wij het landschap en de leefbaarheid in het gebied verbeteren met een versterkt en zichtbaar Stellinglandschap. En meer biodiversiteit en natuur, waarbij landbouw en natuur vaak hand in hand gaan. En met alternatieve oplossingen voor de mobiliteit en bereikbaarheid. Gericht op de toekomst. Vrijkomende budgetten kan de provincie dan investeren in het open houden en toekomstbestendig maken van de cultuurhistorie, de kwaliteiten van het landschap, het verduurzamen van de landbouw en de beleefbaarheid van het gebied. In onze Gebiedsvisie past géén snelweg!”

Download de Gebiedsvisie