Op dinsdagavond 22 juni 2021 organiseert de gemeente Alkmaar met het projectteam ‘Groen Kapitaal in de Buurt‘ een inspiratiesessie voor bewoners. We zijn op zoek naar mensen die graag aan de slag willen met groen in de eigen leefomgeving. Op deze avond kunnen bewoners tijdens een online-bijeenkomst inspiratie opdoen om te kijken of het idee kans van slagen heeft.

Werk je idee verder uit

Weet je al precies wat je wil, dan nodigen we je uit voor de uitwerkavond op dinsdagavond 6 juli 2021. Bij ‘Groen Kapitaal in de Buurt’ worden niet alleen ideeën bedacht, het is de bedoeling dat bewoners deze zelf gaan uitvoeren. De provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Het team helpt bij het uitwerken van de plannen, het leggen van contacten en voor een aantal projecten is er geld beschikbaar om spullen aan te schaffen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen.

Meld je aan

Wil je meedoen voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid? Reserveer hier je deelnameplek. Daarna ontvang je een bevestiging per e-mail. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Nienke Kwikkel van Landschap Noord-Holland

Over Groen Kapitaal in de Buurt

Groen Kapitaal in de Buurt is een programma van Landschap Noord-Holland, IVN Noord-Holland en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Deze organisaties zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid. De organisaties ondersteunen deze groep mensen in de provincie Noord-Holland via begeleiding bij de realisatie van groene bewonersinitiatieven. De aanpak is drieledig en bestaat uit een participatieve buurtaanpak, een voucherregeling en verbinding via het kennisnetwerk.

Alkmaar is samen met Hilversum en Zaanstad de eerste gemeenten waar Groen Kapitaal in de Buurt uitgevoerd gaat worden. De provincie Noord-Holland is als financier ook erg betrokken. Gedeputeerde Esther Rommel: “Dit programma sluit goed aan bij het provinciale Masterplan Biodiversiteit. Voor de uitdagingen op het gebied van klimaat en groene leefomgeving is het alle hens aan dek. Daarom willen we komende jaren nog meer mensen betrekken bij groen; Dat doen we met groene burgerinitiatieven en jongeren opzoeken en enthousiasmeren voor hun groene leefomgeving.”