Duurzaamheid Noordzeekanaalgebied: nog lange weg te gaan

16 maart 2016

Duurzaamheid Noordzeekanaalgebied: nog lange weg te gaan

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is onlangs samen met de collega’s van KMZ, Belangengroep Nauerna en Hart voor Stad op bezoek geweest bij het Projectbureau Noordzeekanaalgebied. Het projectbureau inventariseert op dit moment alle activiteiten op het gebied van duurzaamheid in het NZKG. Op basis van die inventarisatie worden ook ontbrekende schakels benoemd. Het Projectbureau is ook geïnteresseerd in de mening van de diverse stakeholders over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid rond het kanaal. Vandaar ook ons bezoek.

Wij hebben tijdens ons gesprek aangegeven dat er weliswaar kleine stapjes richting duurzame ontwikkeling worden gezet, maar dat het voor ons veel sneller en voortvarender opgepakt mag worden. Onder duurzame ontwikkeling verstaan we hier de transitie of omschakeling van de huidige op fossiele brandstoffen gebaseerde lineaire (weggooi) economie naar een circulaire en op biobased economie, die vooral gebaseerd is op duurzame energie. Het NZKG is nu nog vooral te kenschetsen als een op de oude economie gebaseerde fossiele energie haven. 77% van de op- en overslag in het NZKG betreft olieproducten en kolen! Er is dus nog een lange weg te gaan richting circulaire en biobased economie.

Wij pleiten er voor om prioriteit te leggen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Want ondanks allerlei akkoorden die aangeven dat een drastische reductie van de CO2 noodzakelijk is, is de praktijk zo dat de CO2-uitstoot in het Havengebied van Amsterdam alleen maar toeneemt. In periode 2010-2013 met zelfs 50%!

Wij vragen aandacht voor de aanpak van lichthinder en wij vinden dat de scheepvaart schoner moet worden (tegengaan ontgassen binnenvaartschepen).
Ook verlangen natuur en landschap in het NZKG meer interesse. Wij stellen voor om een Rondje Noorzeekanaal en IJ te gaan ontwikkelen (een wandel- en fietsroute ). Hierover in een volgende nieuwsbrief meer.

Op het gebied van leefbaarheidsinitiatieven hebben we het Projectbureau/provincie Noord-Holland en Haven Amsterdam een pluim gegeven vanwege de aanleg van het E-nose netwerk in Haven Amsterdam en de aanpak van hinderlijke piepgeluiden van vrachtwagens in het havengebied.

De volledige duurzaamheidsnotitie Duurzaamheid in NZKG die wij bij het Projectbureau hebben achtergelaten vindt u hier.