Aanleg E-nose netwerk in Haven Amsterdam

9 september 2015

Aanleg E-nose netwerk in Haven Amsterdam

Elk apparaatje heeft vier sensoren die verschillende stoffen in de lucht kunnen oppikken. Zo ontstaat er een unieke ’fingerprint’ van elke geur, die wordt opgeslagen in een centrale bibliotheek. Op deze manier kunnen de geuren in de haven centraal worden bijgehouden. In de Rotterdamse haven, worden de technische hoogstandjes al een tijd ingezet.
Elk apparaatje heeft vier sensoren die verschillende stoffen in de lucht kunnen oppikken. Zo ontstaat er een unieke ’fingerprint’ van elke geur, die wordt opgeslagen in een centrale bibliotheek.

In het Havengebied van Amsterdam wordt een E-nose netwerk aangelegd. Met deze elektronische “neus” wordt de geuroverlast van de haven in kaart gebracht. Zo krijgen we inzicht waar de stank vandaan komt en is het makkelijker om maatregelen te nemen ter vermindering van de geuroverlast.  Havenbedrijf  Amsterdam plaatst deze maand, in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de provincie Noord-Holland en diverse bedrijven, 41 van deze zogeheten E-noses.  Havenbedrijf Amsterdam wil  daarmee de leefbaarheid rond de haven vergroten, aldus Leonie van Beuken, hoofd afdeling Ruimte en Milieu, van het Havenbedrijf.

Hoewel het aantal klachten de laatste jaren enigszins is gedaald, wordt er toch nog regelmatig geklaagd over stankoverlast uit de haven.  In 2012 kwamen er 237 klachten binnen en in 2013 waren dat er 178. Veruit de meeste klachten  betreffen de lucht van olie, diesel, benzine, afval en chloor. De meeste klachten komen uit Zaandam.

De op- en overslagbedrijven hebben al een aantal maatregelen moeten nemen waardoor de stankoverlast is gedaald, maar tegelijkertijd  worden er wel steeds meer olieproducten in deze haven overgeslagen. En dan te bedenken dat Amsterdam nu al de grootste benzinehaven van de wereld is.
Met de aanleg van dit E-nose netwerk hoopt men de overlast voor de omwonenden te minimaliseren en toch de bedrijven te laten groeien.

De Milieufederatie is blij met de aanleg van dit E-nose netwerk. Zo’n netwerk kan een belangrijke bijdrage leveren om de stankoverlast te verminderen. Ook kunnen mogelijk vroegtijdig, eventuele lekken gesignaleerd worden. En dat komt de veiligheid weer ten goede. De plaatsing van de E-noses is één van de maatregelen uit een pakket dat de Milieufederatie heeft voorgesteld ter verbetering van de luchtkwaliteit in het Amsterdamse Havengebied. Nu de aanpak van de stofoverlast van de kolenbedrijven nog!

Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Westelijk Havengebied, brief PNH

  1. Aanleggen van een stofmonitoring systeem rondom het kolenopslagterrein van de OBA.
  2. Aanpassen van bestaande milieuvergunningen van op- en overslagbedrijven
  3. Kies voor schone kranen en mobiele werktuigen
  4. Schone Scheepvaart
  5. Aanleggen van een E-nose meetnet
  6. Bevorder schoner goederenvervoer.
  7. Verdergaande stofbestrijdingsmaatregelen
  8. Meten is weten en communicatie is ook belangrijk!