150.000 nieuwe woningen op ongezonde plekken vanwege vliegtuiglawaai Schiphol

26 maart 2022

150.000 nieuwe woningen op ongezonde plekken vanwege vliegtuiglawaai Schiphol

In de regio rond Schiphol worden op meer dan 100 bouwlocaties de komende jaren minimaal 150.000 woningen gebouwd op plekken waar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) teveel vliegtuiglawaai is om gezond te kunnen wonen. Uit een analyse die de Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland, in nauwe samenwerking met een aantal bewonersorganisaties[1] hebben uitgevoerd, blijkt dat ook bouwplannen op 20 tot 40 km van de luchthaven binnen deze kritische grens vallen van te hoge gezondheidsrisico’s. “Om de woningnood zodanig op te kunnen lossen dat iedereen in een gezonde woonomgeving kan wonen, zal het vliegtuiglawaai af moeten nemen. En dat kan alleen door Schiphol te laten krimpen”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de NMF Noord-Holland. 

Het onderzoek laat zien dat er op 115 nieuwbouwlocaties woningen op ongezonde plekken worden gebouwd. “Het gaat alleen in deze inventarisatie al om 150.600 woningen. En dus minstens 300.000 nieuwe bewoners die aan te veel vliegtuiglawaai worden blootgesteld’, aldus Akkerman. “Gemeenten zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor het luchtvaartbeleid, dat is de rijksoverheid. Maar gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Daarom roepen we de aankomende wethouders en raadsleden op om één front te vormen en bij luchtvaartminister Harbers te pleiten voor krimp van Schiphol om zo de ongezonde geluidsoverlast door stijgende en landende vliegtuigen van en naar Schiphol significant te verminderen.”

“De WHO heeft op basis van vele wetenschappelijke onderzoeken de kritische grens voor geluidsoverlast bepaald”, stelt Nienke Schuil van de NMF Zuid Holland. “De WHO doet hierover expliciete aanbevelingen in de vorm van een richtlijn. Het RIVM bevestigt het belang van deze richtlijn. Ook de gezamenlijke GGD’en doen in een recente brief aan de minister voor I&W hetzelfde. Dit is het moment voor de lokale politiek in de regio Schiphol om zich hier nu expliciet en massaal bij aan te sluiten en van minister Harbers de handhaving van de WHO-richtlijn te eisen.”

De Natuur- en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland hebben onderzoek gedaan naar de hoeveelheid woningbouwlocaties binnen de volgens de WHO kritische grens voor de hoeveelheid vliegtuiggeluid waaraan mensen maximaal kunnen worden blootgesteld. Boven deze grens worden de gezondheidsrisico’s volgens de WHO te groot. Op de kaart op http://tinyurl.com/vliegenwonen is te zien waar het vliegtuiglawaai boven de kritische grens van de WHO komt en waar nu nieuwe woningen gebouwd worden of in de nabije toekomst zullen worden gebouwd.

De gezondheid van zo’n driehonderdduizend toekomstige bewoners in de omgeving van Schiphol is hierbij in het geding! Om maar niet te spreken over de 1,5 tot 2 miljoen mensen  die al in dit gebied wonen.

Download de analyse

Bekijk de NOS uitzending (item start vanaf 1.18)

Luister NPO radio1 item

[1]       Het betreft: Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem, Vlieghinder Nieuwkoop, Omgeving Zonder Vlieghinder, Platform Vlieghinder Kennemerland en SOS Zaanstad

Voor meer informatie:

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Tel.: 06-57953101, Email: sijas.akkerman@mnh.nl

Tags:

Voor meer informatie