Verkiezingsdebat

Het nationale verkiezingsdebat: Gezonde Leefomgeving

Is de overheid in staat de gezonde leefomgeving van haar inwoners voldoende te beschermen?

Wanneer: Donderdag 16 november
Tijdstip: 20:00 tot 22:00 uur
Waar: Huis van de Wijk – Wijk aan Duin – Wilgenhoflaan 2C, Beverwijk
Aanmelden: Meld je aan met dit formulier

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland organiseert op donderdag 16 november in Beverwijk vanaf 20.00 uur een politiek debat. Je kunt met de aankomende Tweede Kamerleden in debat gaan over de vraag of de overheid in staat is de leefomgeving van haar inwoners voldoende te beschermen?

Aan de zeven (in de peilingen) grootste politieke partijen vragen we bijvoorbeeld:

1)     Hoe heeft de geluidshinder van Schiphol zo uit de hand kunnen lopen?
2)     Wat is er echt nodig om de gezondheid van de inwoners rond TATA-Steel voldoende te beschermen?
3)     Hoe krijgen we de bodem rond Chemours weer PFAS-vrij en wie moet dat betalen?
4)     Wat is er nodig om boeren en burgers te beschermen tegen giftige pesticiden?

Bovendien willen we met de politici en inwonersorganisaties dieper ingaan op de “weeffouten” die we zien in de politieke besluitvorming als het gaat om het beschermen van de gezonde leefomgeving. Wat gaan de politieke partijen en Kamerleden doen om die weeffouten te repareren? Op zo’n manier dat onze leefomgeving sneller gezond wordt en de overheid herhaling van milieuschandalen voorkomt?

Tijdens het debat staan de onderstaande onderwerpen centraal. De onderwerpen worden kort ingeleid door een inwonersorganisatie of een wetenschapper. Daarna reageren de aspirant Kamerleden en kan het publiek vragen stellen aan de Kamerleden. Een gedetailleerd programma volgt.

Geluidshinder Schiphol

1)     Hoe kon de geluidsoverlast van Schiphol zo toenemen dat honderdduizend inwoners rond de luchthaven op een plek wonen die volgens de WHO ongezond is vanwege te veel vliegtuiglawaai?
2)     Wat gaan de Kamerleden eraan doen om deze overlast weer aanvaardbaar te maken?
3)     Welke aanpassingen in de besluitvorming rond Schiphol zijn nodig om de gezonde leefomgeving en de stem van inwoners wél goed mee te laten wegen?

Tata Steel en ongezonde lucht

1)     Hoe kan het dat de overheid het zover heeft laten komen dat de leefomgeving van inwoners van Wijk aan Zee en de IJmondregio significant minder gezond is door luchtverontreinigingen?
2)     Wat gaan de Tweede Kamerleden eraan doen om de lucht in de IJmond weer schoon te krijgen?
3)     Welke aanpassingen in de besluitvorming rond Tata Steel zijn nodig om de gezonde leefomgeving en de stem van inwoners wél goed mee te laten wegen?

Chemours

1)     Hoe kan het dat Chemours/DuPont jarenlang PFAS-stoffen heeft kunnen lozen, waarmee zij de gezondheid van omwonenden moedwillig in gevaar heeft gebracht?
2)     Wat gaan de Tweede Kamerleden eraan doen om deze vervuiling op een rechtvaardige manier op te lossen?
3)     Welke aanpassingen in de besluitvorming rond chemiebedrijven zijn nodig om de gezonde leefomgeving en de stem van inwoners wél goed mee te laten wegen?

Giftige gewasbescherming

1)     Hoe kan het dat agrariërs een hogere kans hebben op Parkinson en de gezondheid van de omwonenden van de lelieteelt in Drenthe wordt bedreigd?
2)     Wat gaan de Kamerleden doen om de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen te beperken?
3)     Welke aanpassingen in de besluitvorming rond gewasbescherming zijn nodig om de gezonde leefomgeving en de stem van inwoners wél goed mee te laten wegen?

Achtergrond

Een belangrijk onderdeel van bestaanszekerheid is een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Met schone lucht om in te ademen, schoon water voor de landbouw, de natuur en voor onszelf, met een gezonde en veilige bodem vrij van gifstoffen en een leefomgeving zonder schadelijke vliegtuigherrie. Dit alles is in Nederland geen vanzelfsprekendheid. Ondanks vele alarmsignalen van wetenschappers en oproepen van inwoners konden Tata Steel, Chemours, Schiphol, maar ook de producenten van pesticiden doorgaan met het belasten van de leefomgeving. Hiermee zetten deze bedrijven de gezondheid van vele Nederlanders onder druk.

De overheid reageerde niet, niet voldoende of te laat op de alarmsignalen van die wetenschappers en inwoners. Dat lijkt nu langzaam te veranderen, maar of die verandering snel genoeg gaat en voldoende gaat opleveren? En wat er in de manier van het nemen van politieke besluiten moet veranderen om de gezonde leefomgeving wel voldoende te beschermen, daarover gaan we in gesprek met aspirant Tweede Kamerleden en inwoners.

Ik meld me aan voor dit debat

We zien je graag op donderdag 16 november.