Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

roodborstReinier van den Berg

Voorzitter

 

Sinds begin 2017 ben ik aangetreden als voorzitter van onze vereniging. Als bestuur en vooral ook als voorzitter is het mijn taak om MNH tot bloei te brengen. Als gevolg van de noodzaak om financiering van MNH te verwerven door middel van projecten, is mijn rol om de goede balans te vinden tussen de projecten zelf (wat doen we wel en wat niet) en de wensen van de achterban, de leden van de vereniging.

Gelukkig hoef ik, noch het bestuur, dat niet alleen te doen. Wij krijgen de hulp van een zeer ervaren, bekwame en deskundige directeur van Natuur en Milieufederatie Noord Holland. Mijn rol is dus vooral toezicht houden en regelmatig overleggen met bestuur en directeur over de te kiezen koers, en met de leden van de vereniging via de Algemene Ledenvergaderingen.

Tot begin 2017 was ik werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving, de laatste acht jaar als plaatsvervangend directeur.

 

roodborst

Helene van Zutphen

Secretaris

 

Als bestuurslid van deze prachtige Natuur en Milieufederatie wil ik meebouwen aan een duurzaam Nederland.

In mijn huidige functie als directeur van NederlandSchoon ben ik continue bezig met de verbetering van een zwerfafval vrije openbare ruimte en de beleving daarvan. De kennis die ik heb verworven over het verbinden van bedrijfsleven, overheid en burgers zet ik in bij MNH. Daarnaast kijk ik met een marketing- en communicatieblik naar alle toenemende activiteiten.”

 

roodborst

Ilse Plasmeijer

Vice-voorzitter

 

 

 

roodborst

Kees Buskermolen

Penningmeester