Bestuur

Bestuur

Het bestuur fungeert als een “bestuur op afstand” en geeft de kaders aan waarbinnen de directie mandaat tot handelen heeft. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de werkorganisatie. De directie stelt jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de gewenste resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd. Het Bestuur toetst dit werkplan met begroting en stelt dit vast. Het Bestuur vergadert minstens vier keer per jaar en bestaat momenteel uit zes leden.

Ria Zonneveld
Voorzitter

Van huis uit jurist, ben ik mijn werkende bestaan ooit begonnen bij het Ministerie van Landbouw (LNV). Ik heb sindsdien op heel veel verschillende plekken gewerkt, vooral in de rol van interimmanager waar ik organisaties help die in zwaar weer zitten. Mijn opdrachten spelen zich altijd af binnen het (semi) publieke domein; dat vind ik ook leuk omdat het maatschappelijke decor dan altijd dichtbij is. In dat decor speelt de kwetsbaarheid van onze leefomgeving de laatste jaren een steeds nadrukkelijker rol. In mijn dagelijks leven probeer ik door bijvoorbeeld zonnepanelen, vegetarisch te eten en weinig te vliegen mijn voetafdruk te beperken. Graag zet ik ook mijn professionele ervaring in om bij te dragen aan een leefbare wereld: daar hoop ik als bestuurslid van MNH aan te kunnen bijdragen.

Kees Buskermolen
Penningmeester

Ik ben opgeleid tot biologieleraar en ik heb 20 jaar lesgegeven. Verder ben ik altijd actief geweest bij Codename Future, heb ik Stichting Milieu Educatie Politiek (MEP) in Aalsmeer opgericht (waarvoor ze destijds een prijs van MNH kregen) en ben ik voorzitter geweest van progressief akkoord Aalsmeer (PACT). Op dit moment doe ik vrijwilligerswerk als toezichthouder voor het Oosteinderpoelgebiedland.

Annemarie ter heijneAnnemarie ter Heijne
Penningmeester

Boeiend, belangrijk en impactvol vind ik het werk van de Natuur en Milieufederatie. Ik draag daar graag aan bij; voor de natuur en het landschap en voor de organisatie. Al jaren zet ik mij in voor het voortbestaan van de natuur in Noord Holland. In mijn werkzame leven ben ik manager binnen de zorg en publiek domein. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol.  Mijn rol bestrijkt diverse thema’s op het gebied van milieubeleid, circulair inkopen en afval- en energiebeheer. Mijn kennis, vaardigheden en ervaring op bestuurlijk gebied zet ik graag in om de MNH verder te helpen.

Korien Jurgens
Algemeen bestuurslid

Korien Jurgens is woonachtig in Amsterdam en moeder van een dochter van 9 jaar. Als directeur en partner is zij verbonden aan Lysias Advies en vindt zij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Vanwege haar interesse voor de leefomgeving en het effect op gezondheid heeft zij zich verbonden aan de Erasmus Universiteit in de vorm van een phd en verbindt zij zich ook graag aan de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Graag denkt zij mee met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland over de wijze waarop de federatie impact heeft op een mooi, duurzaam en gezond Noord-Holland. Op basis van haar expertise en ervaring denkt zij binnen het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan strategie, financieringsmogelijkheden en externe communicatie.

Jerôme de la Chambre
Algemeen bestuurslid

Jerôme de la Chambre heeft Hotelschool Den Haag doorlopen en daarna bedrijfskunde gestudeerd in Rome. Hij startte zijn loopbaan bij EY als sustainability consultant, waar hij in binnen- en buiten actief was bij advisering van Telecombedrijven en financiële instellingen, en CO2 verificaties uitvoerde onder het Europese EU ETS systeem. Na 6 jaar EY is hij aan de slag gegaan bij Landal GreenParks als sustainability manager en na iets minder dan 2 jaar, is Jerôme bij McDonald’s gaan werken, als Manager Duurzaamheid voor de Nederlandse en Belgische markt. Bij McDonald’s is hij verantwoordelijk voor een breed aantal onderwerpen, van de energievoorziening van de restaurants en de voedingswaardes van het menu, als ook de verpakkingen en proteïne transitie. In zijn vrije tijd rent hij graag door het bos of zit hij graag op de fiets. Daarnaast staat hij achter het aanrecht, om restaurantje te spelen voor vrienden en familie, samen met zijn vriendin Loes. Samen wonen ze in een klushuis in Heemstede. Jerôme kijkt er naar uit om zijn kennis toe te passen bij de Natuur Milieufederatie Noord-Holland.

Jean-Paul Schaaij
Algemeen bestuurslid

Jean-Paul is woonachtig in Noord-Holland, en wil zich graag inzetten voor de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vanuit een sterke betrokkenheid bij natuur en milieu. Hij is ervan overtuigd dat onze huidige manier van produceren en consumeren, waarin nauwelijks rekening wordt gehouden met de natuur, het milieu en de kwaliteit van het landschap niet houdbaar is omdat we onze leefomgeving vernietigen. En dat een systeemwijziging van onze economie en van ons gedrag nodig is. De benodigde transities – in de landbouw, in energie, in de economie, in ons gedrag – vragen om vernieuwing, van hoe we dingen doen en waarderen, en hij gelooft dat we dit op positieve wijze moeten benaderen en moeten stimuleren en dat we met goede voorbeelden, ook als die maar klein zijn, moeten laten zien hoe het wél kan. Hij hoopt als bestuurslid van de Natuur en Milieufederatie hieraan een positieve bijdrage te kunnen leveren. Dit naast zijn functie als directeur van het Nationaal Groenfonds, een “impact investor” die als missie heeft om natuur, landschap en milieu te beschermen en te komen tot een duurzame economie, dat wil zeggen een economie die geen schade toebrengt aan milieu en natuur.