Bescherm de kust

Project | Thema: Gezonde Leefomgeving

Bescherm de kust

Ons kustgebied is bijzonder en een van de meest gewaardeerde landschappen van Nederland. Wie houdt er niet van de rust, ruimte en ongereptheid? En in hoeverre passen bouwplannen daarin?

Dit is een afgerond project. Verder praten? Neem contact met ons op!

Bouwplannen versus landschap

Ook de natuur van de kust is prachtig en van grote internationale waarde, voor het toerisme en de economie bijvoorbeeld. Minder aantrekkelijk zijn de bouwplannen voor dit gebied. Deze zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd. Natuurorganisaties zoals wij maken zich zorgen over een wildgroei aan bouwplannen en de consequenties voor het open, ongerepte landschap en de natuur.

Ontbreken overall visie

Hoe het zover kwam? Het Rijk heeft het landschapsbeleid voor de kust losgelaten. De primaire verantwoordelijkheid ligt nu bij de provincies. Zij leggen geringe beperkingen op aan gemeenten en hun ontwikkelingsplannen. De bescherming van het kustlandschap ligt daarmee voor een groot deel in handen van gemeenten. Gemeenten die hun afwegingen uitsluitend maken op lokaal niveau. Een overall visie ontbreekt waardoor projectontwikkelaars hun slag kunnen slaan.

Nationaal Kustpact

Provincies en kustgemeenten hebben hun handtekening gezet onder een nationaal Kustpact. In het Kustpact staan afspraken over het beschermen en ontwikkelen van het kustlandschap. Zo mag er buiten bebouwde gebieden geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen komen. Projecten die al in uitvoering zijn, of waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden, vallen buiten het pact. Dit geldt ook voor projecten binnen het bestaande bebouwde gebied. In een zonering, die door iedere provincie wordt opgesteld, geven provincies aan waar onder voorwaarden ruimte is voor recreatieve nieuwbouw. Provincies nemen deze zonering als regelgeving op in hun provinciale verordeningen.

Coalitie Bescherm de kust

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) wil samen met haar partners wildgroei aan bouwplannen voorkomen. Daarom bundelen we onze krachten in de coalitie Bescherm de kust. Dit is een initiatief van:

Inmiddels hebben zich nog meer organisaties aangesloten bij deze actie:

Wereld Natuur Fonds, De Waddenvereniging, LandschappenNLLandschap Noord-HollandVogelbescherming NederlandVereniging Kust & ZeeStichting De Noordzee, Milieufederatie FrieslandNatuur en Milieufederatie Groningen

Meer informatie over dit project?