A8/A9

Project | Thema: Gezonde Leefomgeving

A8/A9

In onze steeds drukkere provincie is een goede bereikbaarheid heel belangrijk. Bereikbaarheid is tenslotte een essentiële voorwaarde voor een goede economische en sociale ontwikkeling. Maar niet ten koste van alles, vinden wij.

Wijkermeer en de polders van Assendelft

In het kader van bereikbaarheid wil de Provincie een verbindingsweg aanleggen dwars door de Wijkermeer en de polders van Assendelft. Een aansluiting van de A8 op de A9. Wij denken kritisch mee en vinden het belangrijk dat de besluitvorming in goed overleg gebeurt en met inbreng van betrokken partijen.

Impact op ruimte en natuur

De Provincie onderzoekt welke impact de verschillende varianten hebben op de ruimte en de natuur in Laag Holland en de Stelling van Amsterdam, UNESCO Werelderfgoed. Aandacht die er ook is voor bewoners en bedrijvigheid. Omdat we keuzes moeten maken, willen wij onze aandacht vooral richten op een integrale gebiedsoplossing, die het open landschap met alle kwaliteiten respecteert, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Wij willen werken aan de balans. Daarin nemen landschap en Stelling van Amsterdam een belangrijke plaats in.

Meer informatie over dit project?

Profiel Lex Lohman

Lex Lohman

Juridische adviseur