Omgevingsraad Schiphol

Omgevingsraad Schiphol

Over hoe het nu verder moet met de ontwikkeling van Schiphol in relatie tot haar omgeving zijn de komende jaren belangrijke besluiten te verwachten. Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties.

Ook de Milieufederatie Noord-Holland heeft zitting in de Omgevingsraad. Dat doen we om afspraken te maken en om partijen aan die gemaakte afspraken te houden. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn onder andere nieuwe voorstellen voor hinderbeperking, stroomlijning informatievoorziening Schiphol, wet- en regelgeving nieuw normen-en handhavingsstelsel.

 

logo omgevingsraad Schiphol

 

Wie wil meedenken over de toekomst Schiphol en omgeving?

De Milieufederatie houdt u op de hoogte van onze ervaringen in de Omgevingsraad. Wij willen graag van u horen hoe u denkt over het onderwerp: wonen in relatie tot de geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit door de luchthaven. Volgens de cijfers van de provincie moeten er in de Metropoolregio tot 2030 nog ruim 150.000 nieuwe woningen bijgebouwd worden. Moeten deze woningen in de toekomst dichter bij Schiphol gebouwd worden of juist niet? Voor deze en andere vragen kunt u contact opnemen met Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: mnh@mnh.nl.

Meer informatie over luchtvaart?