Zomercursussen in de natuur

25 mei 2016

Zomercursussen in de natuur

Partners De terreinbeherende organisaties, en IVN Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland, werken in Noord-Holland samen onder de naam TBO. De partners hebben gezamenlijk het initiatief genomen hun cursusaanbod te bundelen in de Groene academie. Doel is te zorgen dat kennis en training bij burgers en vrijwilligers komt die daar behoefte aan hebben.
Partners: De terreinbeherende organisaties, IVN Noord-Holland en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, werken in Noord-Holland samen onder de naam TBO. De partners hebben gezamenlijk het initiatief genomen hun cursusaanbod te bundelen in de Groene academie. Doel is te zorgen dat kennis en training bij burgers en vrijwilligers komt die daar behoefte aan hebben.

Sinds een jaar kun je bij de Groene academie terecht voor natuurcursussen in Noord-Holland. Tijd om van jou te horen wat bevalt en wat beter kan. Doe mee aan de evaluatie en misschien ontvang jij het Amsterdamse Beestenboek in de bus!

Lezing van Bas Haring

Ben je zelf al actief in het groen? Dan ben je van harte welkom voor kennisuitwisseling en inspiratie van Bas Haring e.a. 8 juni op de Groene Dialoogdag in Amsterdam. Jouw project maakt gelijk kans op 1.000 euro!

degroeneacademie.nl

De Groene academie is het centrale loket waar vraag en aanbod van opleidingen en vrijwilligerswerk in Noord-Hollandse natuur en landschap samen komen. De partners willen de kennis over natuur, landschap en cultuur bij de inwoners van Noord-Holland ontwikkelen en vergroten. Zodat je zelf actief bezig kan zijn in je directe leefomgeving. Dit draagt bij aan het behoud en verdere ontwikkeling van natuur, landschap en cultuur in Noord-Holland.

Zomercursussen

Bekijk ze hier allemaal

05-06-2016 t/m 17-07-2016
Cursus Plantenevolutie in Amsterdam 
Van Alg tot Orchidee

23-06-2016
Vervolgcursus ecologie en natuurbeheer van veenweide & veenmoeras 
Vervolg op de Basiscursus Ecologie & Natuurbeheer van veenweide & veenmoeras.

10-07-2016
Welke roofvogels zitten er op het Balgzand?
Thema-excursies – Den Helder – 1,5 uur