Zienswijzen Ontwerp-Omgevingsvisie ingebracht

6 september 2018

Zienswijzen Ontwerp-Omgevingsvisie ingebracht

Provinciale Staten heeft de Ontwerp-Omgevingsvisie van 18 juni tot en met 30 juli 2018 online ter inzage gelegd. Deze visie stippelt de koers uit van de omgeving tot 2050 en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur en verkeer. Iedereen kon een reactie geven op dit ontwerp. In het najaar wordt aan de hand van alle zienswijzen een definitief besluit genomen.

Adviezen van groene organisaties

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft, samen met Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, PWN, Goois Natuurreservaat en IVN Noord-Holland, haar zienswijzen aan Provinciale Staten kenbaar gemaakt. Wij adviseren op zes punten een verdere uitwerking en aanscherping: 

1. Neem landschapsbescherming op en wijs te beschermen landschappen aan.
2. Voeg concrete ambities toe voor het versterken van natuur en biodiversiteit.
3. Investeer in natuurinclusieve landbouw, zoals ook in Greenports wordt geïnvesteerd.
4. Houd in de visie vast aan de koers om bodemdaling tegen te gaan.
5. MRA: Breid toegankelijk groen voor stedelingen uit.
6. Geef sturing aan nieuwe energie.

U vindt de volledige beschrijving van deze punten samen met de begeleidende brief aan Provinciale Staten hier.