Zie jij ontwikkelingen die niet horen bij het Kustpact?

7 september 2021

Zie jij ontwikkelingen die niet horen bij het Kustpact? Mail ons jouw reactie voor maandag 20 september

Antwoordformulier

Op 13 februari 2018 stelden we een gemeenschappelijk Kustpact en een Strandzoneringkaart 2025 op, samen met bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, andere natuurorganisaties, waterschappen, waterbedrijven en ondernemersorganisaties. In dit Kustpact maakten we afspraken over waar langs de kust wel en niet gebouwd mag worden en waar wel en geen activiteiten op het strand plaats mogen vinden. Het strand werd ingedeeld in drie zones:

  1. Het recreatiestrand (bijvoorbeeld bij kustplaatsen);
  2. Seizoenstrand (voor seizoensgebonden activiteiten) In het winterseizoen is het er rustig en strandpaviljoens worden opgeruimd.
  3. Natuurstrand, hier is het het hele jaar rustig en is er alle ruimte voor de natuur

Een aantal keren per jaar overlegt MNH met de provincie, gemeenten en andere stakeholders over de uitvoering van het Kustpact. Houden gemeenten en recreatieondernemers zich aan de afspraken? Op woensdag 22 september staat het eerstvolgende overleg gepland. Voor dit overleg hebben we jouw ervaringen en inzichten nodig:

  1. Zijn er ontwikkelingen in duinen of op het strand waarover je je zorgen maakt of die in jouw ogen niet passen binnen de afspraken van het Kustpact? Denk aan: nieuwbouw, nieuwbouwplannen of activiteiten.
  2. Zijn er andere ontwikkelingen in de binnenduinrand waar je je zorgen over maakt? De binnenduinrand is waar de duinen overgaan in “land”.
  3. Zie je ontwikkelingen die juist goed zijn voor de rust en de natuur aan de kust? Of zijn er kustgemeenten die daar juist goed hun best voor doen?

We horen graag voor maandag 20 september via onderstaand antwoordformulier jouw reactie op bovenstaande vragen. Deze reacties nemen we mee tijdens het volgende overleg met de provincie.

Antwoordformulier