Zeven fracties bereiken akkoord over Klimaatwet

28 juni 2018

Zeven fracties bereiken akkoord over Klimaatwet

www.nu.nl – 28 juni 2018. Na maanden van onderhandelen zijn zeven fracties in de Tweede Kamer het eens geworden over een nieuwe Klimaatwet. GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, CU en SP presenteerden op 27 juni jl. het akkoord dat er onder andere voor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen.

De partijen hebben afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. Ook is afgesproken dat tegen die tijd alle energie duurzaam moet worden opgewekt.