Workshop ‘Natuurinclusieve landbouw, wat kan het u opleveren?’

7 augustus 2017

Workshop ‘Natuurinclusieve landbouw, wat kan het u opleveren?’

Natuurinclusieve landbouw is een landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur en het landschap. Tijdens het festival “Het eetbare landschap” op maandag 18 september willen we graag van u horen hoe u als boer, burger, ondernemer of ambtenaar aankijkt tegen de synergie tussen natuur en landbouw. Wat is voor u belangrijk? En wat heeft u er voor over om onze landbouw natuur inclusief te maken? Aanmelden voor deze workshop kan via deze link