Wie wint de Gouden Roerdomp 2016?

20 oktober 2016

Wie wint de Gouden Roerdomp 2016?

De Provincie Noord-Holland is op zoek naar innovatieve en kansrijke initiatieven rondom natuur ten behoeve van de biodiversiteit. Bij kansrijke initiatieven kan gedacht worden aan biodiversiteitsvriendelijke landbouw, biodiversiteit in de stad, verdienmodellen voor natuur, slimme combinaties tussen water en natuur of biodiversiteit en het bedrijfsleven. De meest kansrijke initiatieven mogen zich presenteren tijdens het congres Groen Kapitaal en maken kans op de Gouden Roerdomp ter waarde van €2500,-.

De provincie organiseert voor de tweede keer het congres Groen Kapitaal dat in teken staat van de biodiversiteit. Naast workshops en lezingen wordt er ook een prijs uitgereikt namelijk de gouden Roerdomp. Dit is een stimuleringsprijs voor het meest  kansrijke initiatief met een positieve impact op natuur. Daarnaast is er ook een waarderingsprijs te winnen voor het initiatief dat de grootste impact heeft gerealiseerd. Alle initiatieven met een positieve impact op biodiversiteit maken kans op deze prijs. Het winnende initiatief ontvangt een geldbedrag van € 1000,-. Aanmelden moet voor 26 oktober 2016. De winnaars worden tijdens het congres Groen Kapitaal op 25 november 2016 bekend gemaakt.

De winnaar van 2015 was John Huiberts, met zijn initiatief “Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen” won hij de prijs in 2015 overtuigend. John Huiberts geldt als groene koploper in zijn werkveld en verricht veel pionierswerk als biologische bollenteler.

Groen Kapitaal

Met de ‘aanpak Groen Kapitaal’ wil de provincie het goede voorbeeld geven aan andere partijen zoals gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties maar ook burgers. Meer natuur bevordert immers de biodiversiteit en is van grote waarde voor de samenleving: het maakt Noord-Holland een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en recreëren.

Meer informatie

Voor meer informatie, voorwaarden voor de prijsvraag of aanmeldformulier zie: www.groenkapitaalnh.nl