De winnaars van de Ster van de Nacht 2016

31 oktober 2016

De winnaars van de Ster van de Nacht 2016

Gemeente Waterland, Tata Steel en Vigor Novus zijn de winnaars geworden van de Ster van de Nachtprijs 2016.

De provincie Noord-Holland reikte zaterdag 29 oktober de prijzen uit, tijdens het provinciale evenement van de 12e Nacht van de Nacht in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

@Milieufederatie: Gefeliciteerd @gem_waterland @TataSteelNL en Vigor Novus met de STER van de NACHTprijs 2016 #nachtvandenacht

De winnaars ontvingen de Ster van de Nacht Sculptuur uit handen van Herman Schartman. Zij hebben volgens de jury de beste plannen ingediend voor maatschappelijk verantwoorde buitenverlichting waarbij zowel aandacht is besteed aan energiebesparing als aan het voorkomen van lichthinder. Een vierde prijswinnaar is de Werkgroep Duurzaamheid van Lisserbroek Samen Meer, die een aanmoedigingsprijs krijgt in de vorm van een advies van een onafhankelijk lichtadviseur.

De prijs, gelanceerd door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland namens Provincie Noord-Holland, is ingesteld met als doel lichtvervuiling terug te dringen en energie te besparen. Om zo op meer plekken te kunnen genieten van nachtelijk duister en een flonkerende sterrenhemel. De categorieën waarin de prijzen zijn uitgedeeld zijn bedrijven, overheden en organisaties.

Prijzen

‏@ProvincieNH: Ster van de Nachtprijs 2016 uitgereikt aan Gemeente Waterland, Tata Steel en Vigor Novus tijdens #nachtvandenacht

Gemeente Waterland, Tata Steel en Vigor Novus krijgen de Ster van de Nacht sculptuur. Aanvullend krijgen deze prijswinnaars van de partners van de Ster van de Nacht prijs:

  • De Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV)
  • Een podium tijdens het openbare verlichtingsfestival op 17 november in Eindhoven van de Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL).

Gemeente Waterland, Tata Steel en de Werkgroep Duurzaamheid van St. Lisserbroek Samen Meer krijgen ook lichtadvies. Onafhankelijk lichtontwerper en – adviseur Robert Jan Vos geeft deze partijen aandachtpunten mee om verder uit te werken.

‏@LauraBromet: Prijs gewonnen voor de aandacht en plannen voor donkerte van @gem_waterland want het is @nachtvandenacht . Trots!

Gemeente Waterland

De gemeente Waterland is de winnaar van de Ster van de Nachtprijs in de categorie overheden, omdat de gemeente haar nek uitsteekt door met een gedurfd plan voor de aanpassing van openbare verlichting te komen dat volgens de jury echt impact zal hebben.

Tata Steel

Tata Steel is de winnaar van de Ster van de Nachtprijs in de categorie bedrijven vanwege het goed doordachte, integraal afgewogen plan dat is ingediend voor het uitschakelen van 237 lichtmasten gedurende de daluren en vervanging van lantaarnpalen door reflectoren langs 8 km weg aan de randen van het bedrijventerrein en dat volgens de jury echt impact zal hebben.

Vigor Novus

Vigor Novus (Pepijn Lyklema) krijgt de Ster van de Nachtprijs voor het plan voor Openbare Verlichting op Texel omdat het inspirerend is en een voorbeeld voor andere gemeenten. Het plan, dat al grotendeels is uitgevoerd, beoogt het terugdringen van lichthinder en lichtvervuiling en het volledig energieneutraal maken van de verlichting, waarbij het Nationaal Park op Texel tot een erkend Dark Sky Park kan worden gemaakt om van de sterren te kunnen genieten.

Lisserbroek Samen Meer

De Werkgroep Duurzaamheid van Lisserbroek Samen Meer krijgt in de categorie organisaties een aanmoedigingsprijs voor het door hen ingediende plan voor verduurzaming van de openbare verlichting in Lisserbroek, waaronder vervanging door led, verminderen aantal lantaarnpalen en/of dimmen van de verlichting. Het plan behoeft nog verdere uitwerking, maar de jury vindt het lovenswaardig dat een bewonersgroep met een dergelijk initiatief komt. De prijs bestaat uit een lichtadvies om tot optimalisatie van het door hen ingediende plan te komen.

Jury en prijsuitreiking

De jury van de wedstrijd:

  • Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, jurylid Karin van Hoof (vervangt gedeputeerde wegens ziekte) en voor de prijsuitreiking door de directeur Beleid Herman Schartman
  • Jurylid Rob Trieling, lichtontwerper- en –adviseur
  • Jurylid Frans Kroon, voorzitter Sterrenwacht Copernicus in Overveen.

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling is een serieus probleem. Dit probleem kan groter worden bij de massale omschakeling naar led. Ledverlichting is fel en kan tot ver stralen. Dit was de boodschap die deskundigen afgaven bij de lancering van de nieuwe wereldkaart van de lichtvervuiling. Uit die kaart blijkt dat 80% van de Nederlanders de Melkweg niet kan zien. Daarmee wonen we in één van de meest lichtvervuilde regio’s van de wereld. Veel lichthinder wordt veroorzaakt door kassen, beveiligingsschijnwerpers in tuinen, het dichtverlichte wegennet, xenon-projecties op monumentengevels, witverlichte tennisbanen en reclameborden langs snelwegen. Slecht gerichte lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht  dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt en hooguit de onderkant van overvliegende vliegtuigen verlicht. Door betere (efficiëntere) verlichting kunnen we naast het verminderen van lichtvervuiling ook miljoenen euro’s besparen. Zonder in te boeten op veiligheid.

Veel overheden, bedrijven en particulieren schakelen om naar led met de bedoeling energie en geld te besparen. Veel partijen realiseren zich niet dat ledverlichting goed moet worden afgesteld om lichthinder te voorkomen. De Provincie Noord-Holland wil, o.a. door de prijsvraag, de productie van goede lichtplannen stimuleren en daarmee tevens koplopers een hart onder de riem steken.