Windenergie in Amsterdam Noord

18 november 2013

Windenergie in Amsterdam Noord

Amsterdam Noord bruist van de energie! Naast alle creatieve initiatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten, heeft Noord de ambitie om een voortrekkersrol op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling op zich te nemen. De twee energiecoöperaties uit Noord, NDSM Energie en Onze Energie, willen graag een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van het stadsdeel. In eerste instantie willen ze dat doen door een windturbine te bouwen in het Keerkringpark. De vergunningsaanvraag voor de bouw van deze windmolen ligt momenteel ter inzage bij het stadsdeel.

Volgens de methode die door MNH is uitgedokterd (en beproefd!) zijn de coöperaties en MNH op een bijeenkomst op dinsdag 29 oktober de dialoog met de bewoners in het gebied aangegaan. Behalve energieke bewoners die de komst van windturbines in hun woonomgeving toejuichten, waren er ook bezorgde bewoners die het Keerkringpark wilden behoeden voor ingrepen of zorgen hadden over geluidsoverlast. Als je niet bekend bent met de manier van werken van de Milieufederatie zou je kunnen denken dat een dergelijk avondje geheid uitloopt op vuurwerk. Maar niets is minder waar.

Opnieuw bleek dat niemand tegenstander is van duurzame energie. Wanneer lusten en lasten van windenergie dan eerlijk worden gedeeld is er een oplossing mogelijk. De vertegenwoordigers van NDSM energie en de bezorgde bewoners konden elkaar aan het einde van de bijeenkomst de hand schudden. In plaats van de strijdbijl te hanteren werden er afspraken gemaakt voor verdere verkenningen naar gezamenlijke oplossingen. De komende tijd wordt door NDSM energie besteed aan het onderzoeken van de criteria waar het windproject aan moet voldoen om voor alle bewoners een acceptabel plan te ontwikkelen. MNH staat hen via het Servicepunt ‘Hier Opgewekt’ ter zijde.

Juriaan Jansen

Onze energie Amsterdam Noord