Gezocht: agrarisch ondernemer die aan de slag wil met agroforestry

4 februari 2020

Gezocht: agrarisch ondernemer die aan de slag wil met agroforestry

Voor ons project ‘Proeftuin Agroforestry Noord-Holland’ zoeken we een enthousiaste agrarisch ondernemer die bomen en/of struiken wil integreren in zijn landbouwbedrijf. Het kan gaan om de combinatie van bomen met akkerbouw of met veeteelt. Denk aan rijen bomen langs een akker, oeverstroken, of voederhagen voor koeien of schapen. Ook kunnen voedselbossen worden aangelegd waar voedsel wordt geproduceerd in een hoogdivers ecosysteem met de gelaagde structuur en diverse functies lijkend op een natuurlijk bos.

Plan van aanpak

In het project ‘Proeftuin voor Agroforestry in Noord-Holland’ ontwikkelt Natuur en Milieufederatie Noord-Holland met partners een integraal plan van aanpak. Hierin staan praktische handvatten voor landbouwers en andere belanghebbenden om de (kleinschalige) inpassing van agroforestry op het landbouwbedrijf en in het Noord-Hollandse landschap te stimuleren. In dit project werken we samen met het Louis Bolk Instituut, Clusius College, een voedselbosontwerper en voedselbosinitiatieven (een drietal agrarische ondernemers en een GGZ instelling).

Vanuit het project maken we ontwerpen afgestemd op de locatie en gaan we aan de slag om het project te realiseren. Samen leren we over de mogelijkheden voor agroforestry in Noord-Holland. De resultaten van het project tot nu toe zijn te lezen op onze website van natuurinclusieve landbouw.

We hebben in het project ruimte voor een extra ondernemer. We bieden een inspirerend projectteam, deskundig advies en (bescheiden) financiering voor de aanplant van bomen. We vragen inzet om zelf aan de slag te gaan en deel te nemen aan projectactiviteiten.

Belangstelling of meer weten?