Wie denkt er mee over een nieuw PMP?

6 maart 2014

Wie denkt er mee over een nieuw PMP?

De provincie gaat dit jaar werken aan een nieuw Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP). Het oude plan is verlopen en wordt nog met een jaar verlengd, maar eind 2014 moet er een nieuw PMP liggen. Hoewel de provincie vindt dat met het huidige provinciaal milieubeleid al veel is bereikt, zijn er nog voldoende redenen om met een nieuw PMP aan de slag te gaan. Er zijn nog steeds een aantal hardnekkige “traditionele” milieuproblemen, zoals de luchtkwaliteit, die blijvend aandacht vragen. Maar daarnaast worden we ook steeds vaker geconfronteerd met grote mondiale problemen zoals klimaat, energie, voedsel en schaarste aan grondstoffen die ook om een oplossing vragen. Denk hierbij ook aan de nieuwe thema’s als circulaire economie (afval is grondstof) en de biobased economie. Maar ook het thema de “energieke” samenleving waarbij burgers zelf steeds meer inhoud gaan geven aan een duurzamere samenleving, vraagt om heroverweging hoe de provincie hier op moet inspelen. Kortom er zijn hier voldoende uitdagingen voor de provincie om, in het kader van een nieuw PMP, over na te denken.

Denk met ons mee

De provincie wil zoveel mogelijk partijen (bedrijven, maatschappelijke organisaties) gaan betrekken bij het opstellen van het nieuwe Milieubeleidsplan. Ook de Milieufederatie gaat hierover meedenken maar dat willen we niet alleen doen. We willen ons netwerk daarbij betrekken. Op welke manier we dat willen doen, weten we nog niet precies, maar misschien wel in de vorm van een enquête of meedenktank. De komende tijd zult u hierover nog wel meer horen. Maar bent u nu al geïnteresseerd om hierbij betrokken te worden, dan kunt u met ons contact opnemen.