Werkbezoek voor statenleden

6 september 2017

Werkbezoek voor statenleden

De natuur- milieu- en recreatie-organisaties (waaronder MNH), verenigd in het Noord-Hollandse Terreinbeheerdersoverleg (TBO), organiseerden op maandag 4 september een werkbezoek voor statenleden. Een jaarlijks terugkerende bijeenkomst. Dit jaar stond de Omgevingsvisie in wording van de Provincie centraal. 

Verschillende onderwerpen passeerden de revue

Via verschillende invalshoeken vroegen de organisaties naar de gezonde en groene keuzes die de provincie volgens de statenleden vooral moet maken. Naast statenleden van de meeste politieke fracties vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, was ook Gedeputeerde Tekin, verantwoordelijk voor natuur en milieu, aanwezig. Onderwerpen die de revue passeerden waren onder meer de groene en gezonde keuzes op hoofdlijnen, Amsterdam Wetlands (de toekomst voor veenweidelandschappen in Laag Holland), belevingslandschappen, energielandschappen, het inpassen van de woningbouwopgave en de realisatie van Natuur Netwerk Nederland (NNN) in relatie tot agrarisch natuurbeheer.

Vervolg van het gesprek

Tijdens de landschapstriënnale, op woensdag 20 september, wordt het gesprek over de Omgevingsvisie vervolgd tijdens het Minisymposium Groene en gezonde keuzes voor de Metropool.