Webinar over rapport “Roeien met nieuwe riemen” levendig en goed bezocht

6 december 2021

Omgevingswet-webinar over rapport “Roeien met nieuwe riemen” levendig en goed bezocht

Op 2 december organiseerden Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur&Milieu en “Samen aan de Slag met de Omgevingswet” (Ministerie BZK) een Webinar over het rapport “Roeien met nieuwe riemen: Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet”. Dit rapport brachten wij in samenwerking met Natuur&Milieu afgelopen november uit.

Roeien met nieuwe riemen

Na een tienjarig wetgevingsproces staan de Omgevingswet, die vooral een kader geeft, en vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die concrete normen invullen, in het Staatsblad. De inwerkingtreding staat gepland op 1 juli 2022. De wetten over de fysieke leefomgeving zijn erin opgenomen. De wet kent een breed begrip “fysieke leefomgeving” in plaats van de sectorale wetten die er nu zijn. De bedoeling is een meer integrale besluitvorming, snellere procedures en meer speelruimte voor lagere overheden.

Het rapport “Roeien met nieuwe riemen” zet kansen en bedreigingen van de Omgevingswet voor duurzaamheid, milieu en natuur op een rij, en mogelijkheden om die te verzilveren en te beperken. Doelgroep zijn gemeentes en provincies, en vooral ook natuur- en milieuorganisaties en actieve burgers die overheden kunnen beïnvloeden en procedures kunnen aanspannen.

In het Webinar werden een aantal conclusies uit het rapport gepresenteerd, in de vorm van stellingen, waarop werd gereageerd door een panel. Dit panel bestond uit gedeputeerde Edward Stigter (Noord-Holland), Esther Vos (jurist provincie Noord-Brabant) en Hetty Gerringa (Brabantse Milieufederatie). Ook konden de 113 deelnemers vragen stellen via de chat. Dat werd ruimschoots gedaan en er was een levendige discussie met en in het panel.

Kijk het Webinar terug

Kansen en bedreigingen

“Behoud van een gelijkwaardig beschermingsniveau” is altijd als randvoorwaarde genoemd bij de parlementaire behandeling, maar veel zal afhangen van de manier waarop gemeentes en provincies, die op sommige onderdelen meer speelruimte hebben gekregen (bijv. bij geluid, geur en bodem), de wet zullen uitvoeren.

Een kans die de wet biedt is het vaststellen van “Omgevingswaarden” voor de leefomgeving, bijv. voor luchtkwaliteit, of duisternis. Als die niet gehaald worden, moeten provincies of gemeentes een programma vaststellen om die te halen. Panellid Esther Vos zag het als een aanvulling van het instrumentarium, maar niet als zaligmakend.

Ook biedt de wet meer mogelijkheden voor burgerparticipatie, waarbij panellid Hetty Gerringa de kanttekening plaatste dat er dan wel een gelijk speelveld moet zijn qua informatie. De wet schrijft namelijk niet voor hoe, en met wie die participatie moet plaatsvinden.

Gedeputeerde Stigter (en ex-topambtenaar Omgevingswet) toonde zich teleurgesteld dat uit de gehouden poll bleek dat deelnemers verslechteringen verwachten, met name voor natuur. Naar zijn mening is die angst niet terecht. Hij vond het een goede zaak dat provincies op bepaalde terreinen meer speelruimte hebben gekregen, ook voor strengere normen, en pleitte voor vertrouwen.

Het webinar is hier terug te zien. Het rapport is te vinden op Actueel | Omgevingswet (samenvooronzeleefomgeving.nl), een site van de groene organisaties over de Omgevingswet, met veel nuttige tips en tricks.

Meer informatie?

Profiel Lex Lohman

Lex Lohman

Juridische adviseur