Waterkwaliteit in Noord-Holland krijgt een magere 6-

19 december 2013

Waterkwaliteit in Noord-Holland krijgt een magere 6-

Waterkwaliteit in Noord-Holland krijgt een magere 6- van het Online Panel van MNH.

Groene-soep-of-zwemparadijsEnkele maanden geleden heeft de Milieufederatie onder de leden van de Groene Peiler een (zwem)waterkwaliteit- enquête uitgezet. De enquête was een succes, bijna 40% van de leden vulde de enquête Groene soep of zwemparadijs in.  Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.  De natuurminnende Noord-Hollanders  geven de oppervlaktewaterkwaliteit in deze provincie een magere 6-  en vinden bestrijdingsmiddelen en andere micro-verontreinigingen (geneesmiddelen, micro-plastics) en zwerfafval in het water een groot probleem. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan wel eens te zwemmen in open wateren en is over het algemeen tevreden met de officieel aangewezen zwemwaterlocaties van de provincie. Wel zijn een aantal suggesties gedaan voor nieuwe zwemlocaties.

De resultaten van de enquête zijn inmiddels onder de aandacht  gebracht van de waterschappen , die momenteel bezig zijn met het ontwikkelen van waterplannen voor, onder meer, schoner water. Ook de provincie Noord-Holland zal op de hoogte gebracht worden van de resultaten. Voor haar  zijn vooral de zwemwater-antwoorden van belang, aangezien zij hier verantwoordelijk voor is.
De resultaten van de waterenquête in pdf

Rolf van Arendonk