Waterinnovaties in Nederland

2 april 2014

Waterinnovaties in Nederland

Minister Schultz van Haegen heeft 20 maart j.l. een brochure gepresenteerd aan de Tweede Kamer met daarin een breed scala aan waterinnovaties. Hierin wordt o.a. een bijzonder project belicht: de Afsluitdijk. De focus is daar gericht op zowel energiewinning als op de vismigratie. Maar er zijn meer projecten in Noord-Holland die kort worden beschreven en met foto’s worden verduidelijkt.

Ik pikte er drie voor u uit.

Zeewering-versterkt-met-zandVoor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering wordt een zandige oever met een duin aangebracht. Hiermee worden de huidige problemen met de hoogte en de sterkte van de dijk opgelost. De zandige versterking wordt zodanig vormgegeven dat er kansen worden gecreëerd voor recreatie en natuurontwikkeling. Dit werk wordt in 2014 en 2015 gerealiseerd.

Een heel ander aspect van waterinnovatie vinden we op Texel.
Zilte-aardappel-TexelOnder andere door de invloed van klimaatverandering zal wereldwijd de verzilting van landbouwgrond toenemen. Voor de landbouw is dat schadelijk. Zilt Proefbedrijf Tested on Texel zoekt naar kansen bij verzilting en doet onderzoek naar de teelt van gewassen, waaronder aardappels, op zilte grond. De zilte aardappel heeft een heel rijke minerale samenstelling en een bijzonder goede smaak. De zilte aardappel is op de lokale markt van Texel verkrijgbaar. Er is inmiddels een vergelijkbaar project in Egypte in gang gezet.

AchteroeverBij het concept ´achteroever´ draait het om nieuwe vormen van waterberging en functiecombinaties, om de waterveiligheid te vergroten en slim om te gaan met zoetwatertekort en de leefomgeving in en om het IJsselmeer. De eerste achteroever is in 2013 gerealiseerd in de Koopmanspolder bij Andijk en richt zich op vis en natuur. Met een innovatieve en visvriendelijke buisvijzel is de Koopmanspolder verbonden met het IJsselmeer. Er wordt drie jaar geëxperimenteerd met het waterpeilbeheer. In 2014 wordt de mogelijkheid verkend van een achteroever in de Wieringermeer die zich richt op landbouw, tuinbouw, aquacultuur en visserij.

De brochure en de aanbiedingsbrief van de minister van Infrastructuur en Milieu zijn te vinden op de website van Rijksoverheid en op die van de provincie Noord-Holland. Warm aanbevolen!