Tot 15 maart aanmelden voor de Wateradviesdienst AGV

10 maart 2016

Tot 15 maart aanmelden voor de Wateradviesdienst AGV

Wateradviesdienst Water Natuurlijk Amstel Gooi en Vecht

Natte Natuur in de Stad

Ben jij maatschappelijk betrokken, ondernemend en vind je het interessant om na te denken over water en waterbeheer? Wil je meer weten over het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)? Wil je wel eens zien wat Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw, allemaal doet in het Algemeen Bestuur van waterschap AGV? Meld je dan nu aan voor de Eerste Water Natuurlijk AGV Wateradviesdienst.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jan Hoek omdehoek@gmail.com  Stuur hem voor 15 maart je motivatiebrief (max. 1 A4).

Water Natuurlijk AGV

Wateradviesdienst

De Wateradviesdienst heeft als doel de fractie van Water Natuurlijk van inhoudelijke input te voorzien over een vooraf geselecteerd thema. Hierbij werken de deelnemers van de werkgroep nauw samen met de fractieleden die het thema hebben aangedragen. De deelnemers doen dit bijvoorbeeld door het schrijven van een onderbouwd initiatiefvoorstel, notitie of opiniestuk voor een dagblad. Zij kunnen ook een symposium organiseren over het onderwerp. Tegelijkertijd biedt de Wateradviesdienst deelnemers een unieke kans om op een inhoudelijke manier kennis te maken met Water Natuurlijk AGV, zowel met de partij als de mensen, en iets bij te dragen aan de ontwikkeling van het waterschap AGV.

Iedereen kan mee doen aan de Wateradviesdienst van Water Natuurlijk, leden en niet-leden.

Natte Natuur

In april 2016 gaat de Eerste Wateradviesdienst van Water Natuurlijk AGV van start. Onderwerp van de Eerste Wateradviesdienst is Natte Natuur in de stad. Water Natuurlijk AGV nodigt je uit om samen met anderen na te denken over en voorstellen te ontwikkelen voor meer Natte Natuur in de stad.

Of het nou gaat om de bestaande stad of nieuw te ontwikkelen gebieden, of het nou gaat om woonwijken of bedrijventerreinen, in de stad is of komt overal water. Al dat water biedt kansen om nieuwe Natte Natuur te realiseren of bestaande Natte Natuur te versterken of uit te breiden. Natuur maakt water vaak leuker voor de mensen die er naast wonen, er in of naast recreëren of er dagelijks langs fietsen op weg naar werk of school. Tegelijk draagt natuur in het water vaak bij aan de biodiversiteit of verbetert het de waterkwaliteit. Ook loont het de moeite om groen en natuur in de stad op een “natte” manier uit te voeren, omdat zo wordt bijgedragen aan het opvangen van regenwater.

Wanneer?

De Wateradviesdienst loopt van begin april 2016 tot eind juni 2016 en wordt naar eigen tijdsindeling (ongeveer een avond in de week) ingericht. Er zijn drie belangrijke algemene bijeenkomsten op dinsdagavond:

  • de kickoff op dinsdag 29 maart
  • een tussentijdse bijeenkomst op dinsdag 17 mei
  • de eindpresentaties op dinsdag 5 juli

Tussentijds wordt het contact binnen de Wateradviesdienst onderling en met het betrokken fractielid zelf georganiseerd.

Hoe aan te melden?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jan Hoek omdehoek@gmail.com Stuur hem voor 15 maart je motivatiebrief (max. 1 A4).