Water Natuurlijk – Waterschapsbestuurders gezocht!

8 juni 2014

Water Natuurlijk – Waterschapsbestuurders gezocht!

Water Natuurlijk - waterschapsverkiezingen
Water Natuurlijk – waterschapsverkiezingen

In maart 2015 worden, gelijktijdig met de provinciale statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen gehouden. Voor Noord-Holland gaat het om de waterschapsgebieden van Rijnland, Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier. Voor natuur, milieu en landschap is goed waterbeheer van groot belang, zowel als het gaat om de waterkwaliteit als om de manier van beheer (peilbeheer bijvoorbeeld). Vandaar dat MNH in het verleden groene waterschapsbestuurders ondersteunde en bij de komst van het lijstenstelsel de lijst Water Natuurlijk heeft helpen oprichten. Water Natuurlijk is een landelijke, niet politieke waterschapspartij die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen in te brengen. Water Natuurlijk heeft het bij de vorige verkiezingen erg goed gedaan en heeft in alle genoemde waterschapsgebieden een zetel in het Dagelijks Bestuur. Inmiddels staat Water Natuurlijk op eigen benen en stimuleert MNH alle partijen die meedoen met de verkiezingen om met een zo groen mogelijk programma te komen.

Lijkt het je interessant om mee te praten over hoe de waterschappen zaken aanpakken en hoe zij hun belastinggeld besteden, dan kun je je kandidaat stellen als waterschapsbestuurder via één van de deelnemende partijen. Water Natuurlijk is in ieder geval op zoek naar goede groene kandidaten voor de verschillende waterschapsbesturen. Meer informatie over Water Natuurlijk en de waterschapsverkiezingen is te vinden op www.waternatuurlijk.nl. Daarop staat ook een formulier waarmee je je kandidaat kunt stellen. Ook is er op 25 juni een informatieavond van Water Natuurlijk voor mensen die overwegen zichzelf kandidaat te stellen voor het waterschapsbestuur. Deze avond wordt georganiseerd door Water Natuurlijk, vindt plaats op het kantoor van MNH, Stationsstraat 38 te Zaandam en begint om 20.00 uur. Als je naar deze avond wilt komen, gelieve je op te geven bij vbeijma@xs4all.nl.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseert informatiebijeenkomsten voor mensen die overwegen zich kandidaat te stellen:

  • woensdag 25 juni in Den Helder
  • woensdag 2 juli in Medemblik
  • donderdag 3 juli in Zuidoostbeemster
  • maandag 7 juli in Heiloo.

Meer informatie hierover kunt u lezen op www.hhnk.nl/verkiezingen