Wat speelt er in de provincies. RTV NH en NOS bekijken Noord-Holland

24 februari 2015

Wat speelt er in de provincies. RTV NH en NOS bekijken Noord-Holland

Van 24 februari tot en met 2 maart publiceert de NOS in samenwerking met de regionale omroepen iedere dag twee portretten over wat er speelt in de provincies. Het volgende item heeft de NOS ism met RTV Noord-Holland gemaakt. We citeren:

Wat zijn de belangrijkste besluiten van de afgelopen vier jaar?

Een van de belangrijkste besluiten is om de N23 (de Westfrisiaweg) tussen Enkhuizen en Alkmaar aan te pakken. Na zo’n veertig jaar discussiëren wordt nu gebouwd aan de weg die in 2017 klaar moet zijn. Kosten: 421 miljoen euro. Ook is er 118 miljoen vrijgemaakt voor een snelle busverbinding tussen Huizen en Hilversum.

Verder heeft de provincie 40 miljoen beschikbaar gesteld om de kernreactor in Petten te vervangen door een nieuwe. Om dat voor elkaar te krijgen moet het Rijk ook nog eens zo’n bedrag op tafel leggen.

Wat is er niet gelukt?

In het coalitieakkoord tussen VVD, PvdA, D66 en CDA werd afgesproken dat er geen windmolens op land bij mochten komen. Uiteindelijk werd er met het Rijk afgesproken dat die er toch kunnen komen. Een windmolenpark in de Wieringermeer en nog eens acht locaties verspreid over de provincie moeten ervoor zorgen dat Noord-Holland meer windenergie gaat leveren.

Wat zijn de hete hangijzers voor de komende periode?

Dat zijn weer de windmolens. Er is op veel plekken verzet tegen de aanleg, onder meer in West-Friesland. Daar wordt hevig geprotesteerd. Mensen zijn bang voor waardevermindering van hun huizen, verslechtering van het landschap en geluidsoverlast.

Ook de aanleg van de Duinpolderweg is omstreden. Dat moet een verbinding worden tussen de N206 in Zuid-Holland en de A4 bij Haarlemmermeer. De weg moet door een natuurgebied en vlak langs Vogelenzang, Bennebroek en Hoofddorp gaan lopen.

Tegenstanders willen niet dat de natuur wordt opgeofferd en zijn bang voor overlast. Ook leidt de weg volgens hen niet tot een betere verkeersdoorstroming. Soortgelijke bezwaren leven ook in ’t Gooi waar een snelle busbaan tussen Huizen en Hilversum moet komen.

Het vervangen van de kernreactor in Putten gaat ook de nodige discussie opleveren. Is het wel nodig om daar 40 miljoen in te investeren, of zijn er goedkopere alternatieven voor het maken van isotopen om kanker te bestrijden, zoals deeltjesversnellers in ziekenhuizen?

Kijk op de verkiezingspagina naar de mening van de Milieufederatie over een aantal van deze onderwerpen.