Warmtenet IJmond stap dichterbij

27 januari 2015

Warmtenet IJmond stap dichterbij

 

Woningen verwarmen met warmte, afkomstig van Tata Steel. In de toekomst is dat voor woningen in de IJmond realiteit. Tata Steel heeft warmte over en daarmee  zijn via een regionaal warmtenet zo’n  10.000 woningen te verwarmen. Een mooie en  belangrijke duurzame stap voor de IJmond!  Zo worden woningen en gebouwen een stuk energievriendelijker.  De ontwikkeling van dit warmtenet komt tot stand door de samenwerking van een groot aantal partijen. Onder andere Tata Steel, de gemeenten Velsen en Beverwijk, de provincie Noord-Holland,  Alliander en Dalkia hebben de overeenkomst ondertekend.

De Milieufederatie Noord-Holland is blij met deze ontwikkeling. We hebben jarenlang gepleit voor een nuttig hergebruik van de overtollige warmte van Tata Steel. Voor een deel van die overtollige warmte is dat nu gelukt.

zie ook de site van de milieudienst IJmond :