Warme Truiendag 6 februari

30 januari 2015

Warme Truiendag 6 februari

 

De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2015 is gekozen voor vrijdag 6 februari. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Het idee van de Greenchoice Warme Truiendag is simpel

Trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 6% energie per graad en dus 6% CO2 uitstoot. Daarnaast kun je de actie aankleden met leuke en energiezuinige acties om het belang van energiebesparing bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Kijk bij ‘Wat kun je doen?’ thuis, op school, op de campus of op je werk of laat je inspireren door acties van anderen. Je kunt natuurlijk ook zelf een actie toevoegen door je op de homepage bij de draaiknop aan te melden. Op de site vind je ook posters en ander actiemateriaal.

Meer informatie: warme truiendag