Wadexcursie om lichtvervuiling aan de kaak te stellen

8 november 2018

Wadexcursie om lichtvervuiling aan de kaak te stellen

Maandag 5 november jl. organiseerden Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Port of Den Helder, Gemeente Den Helder en Provincie Noord-Holland speciaal voor bedrijven een licht en donkerte wadexcursie in Den Helder. Het doel van deze excursie was om individuele ondernemers bijeen te brengen en te sparren over hoe om te gaan met buitenverlichting en wat dat kan bijdragen aan een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.

Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat ons land helemaal oplicht door de hoeveelheid kunstlicht. Met al dit overvloedige licht versluieren we het zicht op de sterren. Het versterken van de kwaliteit duisternis is belangrijk voor de natuur, voor de beleving van mensen en uit het oogpunt van energiebesparing.

Lichtadviezen

Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemende organisaties tips om lichtvervuiling tegen te gaan waarbij ook rekening wordt gehouden met economische belangen, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Bovendien kunnen bedrijven een bezoek aanvragen zodat op het bedrijventerrein kan worden gekeken naar verbeteringen bij verlichting.

Er liggen kansen om de lichtuitstraling naar het wad terug te dringen. Partijen die hier flink aan kunnen bijdragen pakken dit op, waaronder Port of Den Helder, de NAM, Rijkswaterstaat en Defensie. Zij hebben de adviezen al ter harte genomen en effectieve aanpassingen in buitenverlichting op de bedrijventerreinen doorgevoerd:

  • Port of Den Helder vervangt de terreinverlichting aan de Paleiskade. Daar staat nu felle verlichting met een sterke uitstraling.
  • Defensie vervangt de komende jaren de terreinverlichting in Den Helder door led-verlichting. De nieuwe verlichting veroorzaakt minder strooilicht. Daarnaast past het in het energiebesparingsproject dat loopt op de marinebasis.
  • Rijkswaterstaat heeft langs de weg naar de veerhaven de verlichting al vervangen door led-lampen.
  • De NAM werkt op industrieterrein Oostoever aan de transformatie naar led-verlichting.

Deze bijeenkomst was nodig om bewustwording te creëren en nog meer bedrijven ervan te overtuigen om veranderingen te laten plaatsvinden op het gebied van lichtvervuiling. Gelukkig zijn er veel nieuwe ontwikkelingen in het aanbod van verlichting en kunnen we dus iets doen om energie en natuur te sparen. Dat levert bovendien een bijdrage aan een recreatief-toeristisch aantrekkelijk waddengebied.

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied
Vijfenveertig partijen in het waddengebied, waaronder Gemeente Den Helder en Port of Den Helder, hebben zich gecommitteerd aan het Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Hiermee willen we de kwaliteit duisternis in het waddengebied verder versterken en tegelijk werken aan een plek waar men nog écht kan genieten van het volledige spectrum aan nevels, sterren en planeten.