Een terugblik en dan vooruit!

20 december 2013

Een terugblik en dan vooruit!

Jos van de Pol
Jos van de Pol

Zo tegen het einde van het jaar is het tijd voor een terugblik over de afgelopen periode en een vooruitblik voor het nieuwe jaar. Voor MNH is dat natuurlijk niet zo vreemd. De processen die wij in gang zetten of volgen en proberen te beïnvloeden, stoppen niet opeens en lopen doorgaans over meerdere jaren. Ik neem u graag mee aan de hand van wat nieuwsfeiten. En dat betekent dat ik niet volledig zal zijn en ook dat u geen jaaroverzicht van me krijgt. Maar vanzelfsprekend wel de beste wensen voor het nieuwe jaar! Gezond in een duurzaam Noord-Holland!

Nieuws was er over de provinciale fusie naar een idee van minister Plasterk. Op 17 december heeft de Eerste Kamer zich tegen de fusie uitgesproken. De minister moet zijn huiswerk over doen. Prima, want de onderbouwing is ook volgens MNH niet sterk.

Zeer recent meldde het radioprogramma Vroege Vogels dat de Natuur- en milieuorganisaties hun aanhang in 2013 harder hebben zien dalen dan ooit. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) blijft het grootst. Toch zag ook die organisatie het aantal donateurs met meer dan vijf procent slinken tot 826 duizend. In totaal staat ruim twee derde van alle groene clubs in de min, zo bleek uit het zondag gepresenteerde onderzoek. Tot de relatief kleine groep stijgers van dit jaar hoort Natuurmonumenten, na het WNF de grootste natuurorganisatie. De organisatie telt tegen het eind van het jaar 735 duizend leden, drieduizend meer dan vorig jaar. Het meest gehoorde argument van leden en donateurs die opzeggen is volgens het radioprogramma de economische crisis. Tegelijkertijd denkt men ook aan een meer structureel proces. Vele jaren achter elkaar lid zijn van een organisatie lijkt voor mensen onder de dertig niet meer zo gewoon als voor hun ouders en jongeren zouden liever eenmalig geld overmaken voor projecten of acties. Laat u door deze berichtgeving vooral niet weerhouden om ons te blijven steunen. Reacties, vragen en zeker ook donaties zijn ons zeer welkom!

Op 6 september was het dan zover: Nederland zette een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbonden zich aan het Energieakkoord voor Duurzame Groei. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, in werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. En ook het vervolg is er: op 18 november kwam de voltallige commissie Borging Energieakkoord voor Duurzame Groei voor het eerst bijeen onder leiding van voorzitter Ed Nijpels. Deze commissie neemt het op zich de uitvoering van het in september gesloten Energieakkoord te monitoren.

In onze provincie is vlak voor de zomer de toekomstvisie op het Noordzeekanaalgebied vastgesteld. Wonen, werken en recreëren moeten worden versterkt en met elkaar in balans komen. Een niet eenvoudige opgave waarin in MNH het als haar rol ziet om het werken te helpen verduurzamen, het wonen gezond en veilig te maken en de recreatie- en de groenbelangen te verdedigen. In ieder geval hebben wij onze rol met succes – samen met anderen – kunnen spelen bij de bewaking van de luchtkwaliteit in de IJmond. Daar zijn nu extra provinciale gelden beschikbaar gekomen en bij TATAsteel is op 13 december een doekfilterinstallatie officieel geopend (kosten 100 miljoen euro).

Tegelijkertijd spitsen de ontwikkelingen in de hele metropool (MRA) zich toe op verhouding stad en land. Op diezelfde 13 december organiseerde de provincie een debat en workshops over de inrichting van de MRA. Bijzonder vind ik dat een van de positieve effecten van deze visieontwikkeling zich vertaalt in de promotie van, zeker half Noord-Holland. Amsterdam heeft niet alleen meer een Volendammerdijk, maar ook een vesting (Naarden), bollenvelden, duinen, een strand en nog veel meer toeristische attracties.

Dat brengt me meteen bij het laatste onderwerp waarover ik het met u wil hebben: de ontwikkelingen van het laagveen in het midden van onze provincie. Een gebied of beter gezegd, gebieden die nu een mix kennen van verschillende fases van vervening, afgewisseld met landbouwgrond. Waterpeil, de verschillende mogelijke gebiedsfuncties, de vergezichten, de bijzondere planten en weidevogels zijn daar onderwerp van discussies. Discussies die wij niet alleen volgen maar ook initiëren. In 2014 zullen er belangrijke besluiten vallen over de inrichting van dit gebied. MNH zit ook daar bovenop in het komende jaar.

Genoeg te doen, al is het alleen al op bovenstaande onderwerpen. Maar ik beloofde u ook geen volledigheid. Wel mijn beste wensen!!!!!

Jos van de Pol