Schrappen nachtvluchtroute Schiphol verzacht

1 juni 2015

Schrappen nachtvluchtroute Schiphol verzacht

Verkeersleiding komt grotendeels terug op schrappen nachtvluchtroute.

De Luchtverkeersleiding (LVNL) is na de storm van kritiek   grotendeels teruggekomen op hun oorspronkelijke idee om de oostelijke nachtvluchtroute naar de Polderbaan vanaf 28 mei helemaal te sluiten.

De sluiting van de oostelijke nachtroute betekende dat al het vliegverkeer uit oostelijke richting met bestemming Polderbaan ’s nachts de route over zee via Castricum en Limmen zou moeten volgen. Dat is een langere vliegafstand en ‘s nachts meer vliegverkeer bij Castricum-Limmen en omgeving. Een toename van ca. 40 naar ca. 70 bewegingen.

Het volstrekt onverwachte besluit van de luchtverkeersleiding riep veel weerstand op. Een van de kritiekpunten was dat een zo ingrijpend voorstel niet vooraf in de net opgerichte Omgevingsraad Schiphol is besproken. In een extra ingelaste Omgevingsraad heeft de CEO van LVNL, Paul Riemens, tekst en uitleg gegeven over de voorgenomen sluiting van de verkorte nachtroute.  Hij lichtte toe dat de veiligheidsopvattingen in de afgelopen jaren zijn aangescherpt. De noodzakelijke afstand tussen de vliegtuigen op de vaste routes is nu onvoldoende gegarandeerd. De Omgevingsraad heeft van deze toelichting kennisgenomen.

De LVNL gaat nu de komende weken een alternatief uitwerken om de verkorte oostelijke route – iets gewijzigd –  toch zoveel mogelijk te gebruiken. Als dat werkt zal zo’n 70% van het oostelijk verkeer deze oostelijke route kunnen gebruiken. Voor de regio Castricum en Limmen betekent dit dat men de komende weken bijna een verdubbeling van het aantal nachtvluchten kan verwachten, maar dat dit waarschijnlijk over vijf tot zeven weken grotendeels weer voorbij is als de oostelijke nachtvluchtroute weer gebruikt gaat worden. Deze ingreep is tijdelijk. Het streven is om in juni 2016 het probleem definitief te hebben opgelost. Verder is afgesproken dat de Omgevingsraad nu betrokken blijft bij de verdere afwikkeling en bij eventuele toekomstige aanpassingen in de routestructuur.  Dit voorstel is inmiddels besproken op de informatieavond in het gemeentehuis van Castricum. zie ook

r.van.arendonk@mnh.nl