Vergunning nieuwe mountainbikeroute Schoorlse Duinen vernietigd

25 juli 2022

Vergunning nieuwe mountainbikeroute Schoorlse Duinen vernietigd

De omgevingsvergunning die de Gemeente Bergen verleende aan Staatsbosbeheer voor de aanleg van een nieuwe mountainbikeroute door de Schoorlse Duinen is vernietigd op 11 juli door de Rechtbank Noord-Holland. Dat is de uitspraak in het beroep van Stichting Duinbes, Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen en Stichting Wandelnet. De gemeente moet een nieuw besluit nemen. Partijen kunnen ook nog in hoger beroep gaan binnen 6 weken na de uitspraak.

Ten onrechte is er geen rekening gehouden met nachtrijden. Te verwachten zijn schadelijke effecten op dieren die ’s nachts actief zijn. Het rijden met felle lampen kan bijvoorbeeld vleermuizen verstoren. Een Natura 2000 kernopgave voor de Schoorlse Duinen is behoud en herstel van rust en nachtelijke duisternis voor fauna. Staatsbosbeheer zal het nachtrijden indien nodig alsnog gaan verbieden.

Verder heeft de gemeente ten onrechte nagelaten het belang van de bruikbaarheid en veiligheid van de wandelpaden te betrekken bij de besluitvorming. De nieuwe route kruist op verschillende plekken wandelpaden. De mountainbikeroute is een voor openbaar verkeer openstaand pad (een weg) waarvoor op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) een vergunning nodig is die tot op heden ontbreekt.

De nieuwe route is reeds aangelegd maar mag nog niet worden gebruikt.