Verduurzaming openbaar vervoer: Provincie Noord-Holland zet volgende stap

18 april 2016

Verduurzaming openbaar vervoer: Provincie Noord-Holland zet volgende stap

De provincie Noord-Holland wil een verdere verduurzaming van het openbaar vervoer realiseren. In de komende aanbesteding Noord-Holland Noord zal duurzaamheid voor minimaal 20% mee gaan wegen in de gunning, zo is door de verantwoordelijk gedeputeerde Post uitgesproken. Het ontwerp Programma van Eisen ligt nu ter inzage.

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën werd donderdag 14 april jl. stevig gedebatteerd over het ontwerp Programma van Eisen voor het stads- en streekvervoer in de kop van Noord-Holland. Met name de fracties van de CU, GroenLinks en Partij voor de Dieren vonden de verduurzaming niet ver genoeg gaan. Naar hun mening moeten in 2025 alle OV-bussen 100% uitstootvrij zijn. Gezamenlijk zullen zij op korte termijn daarvoor een zienswijze indienen. Ook de PvdA vond dat de concessie voor wat betreft duurzaamheid nog verbeterd kon worden.

De inzet op Euro 6 voertuigen is prima, maar een euronorm zegt niets over de uitstoot van CO2 aldus de CU-fractie. Daarnaast stelde de CU-fractie de ontbrekende gunningsweging van duurzaamheid aan de orde. Die is vooral ook van belang om niet pas in 2025, maar ook al in de jaren daarvoor de inzet van nieuwe schone bussen te stimuleren en niet te lang met oudere dieselvoertuigen door te rijden.
Gedeputeerde Post beaamde het belang van duurzaamheid als gunningscriterium en gaf aan dat de uitstoot van CO2 wel degelijk een belangrijk punt in de gunningsweging gaat worden. Duurzaamheid zal minimaal 20% in de totale weging mee worden genomen

Provincie Noord-Holland zet hiermee een volgende stap op weg naar 100% uitstootvrij busvervoer.

De Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland is blij met de uitspraken van de gedeputeerde. Een minimale gunningsweging van 20% voor duurzaamheid [lees: reductie CO2-uitstoot] getuigt van een goede ambitie om het openbaar vervoer in Noord Holland Noord daadwerkelijk schoon te maken.

Het gaat er nu om dat de duurzame criteria in het definitieve Programma van Eisen op een goede manier concreet vertaald worden. Daarom roept de Natuur- en Milieufederatie iedereen op, die een schoon en duurzaam openbaar vervoer aan het hart gaat en die woonachtig is in de regio Noord-Holland Noord (alles boven lijn Castricum-Alkmaar-Hoorn), om te reageren op het ontwerp Programma van Eisen. Meer informatie hierover is bij de Natuur & Milieufederatie te verkrijgen.

  • Het ontwerp Programma van Eisen ligt hier tot en met 15 mei 2016 ter inzage.
  • Voor iedereen is er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren