Verbod nieuwe vestigingen intensieve veehouderij handhaven: beroepsprocedure Meerkip

3 maart 2014

Verbod nieuwe vestigingen intensieve veehouderij handhaven: beroepsprocedure Meerkip

De Milieufederatie is in beroep gegaan tegen een plan om in Hollands Kroon twee grote pluimveestallen te bouwen omdat dit een precedent dreigt te scheppen. De provincie heeft, na het nodige getouwtrek, in haar Verordening Ruimte een verbod op nieuwe vestiging van intensieve veehouderijen opgenomen. Maar daarin zijn door een ruim geformuleerd overgangsrecht (voor lopende plannen) zoveel ontsnappingsmogelijkheden opengelaten dat er toch weer nieuwe grootbedrijven gevestigd kunnen worden.

Als het bovengenoemd plan zonder meer zou doorgaan, wordt het verbod op nieuwe vestigingen een wassen neus, omdat ook anderen een beroep kunnen doen op de ontsnappingsclausules. Waarschijnlijk is vanwege de ingewikkelde juridische formuleringen dit punt in de discussies in Provinciale Staten niet aan de orde geweest. Dat er een ’gat‘ in de verordening zit, is dus kennelijk aan de aandacht van statenleden ontsnapt, want er bestond wel degelijk politieke wil om geen nieuwe intensieve veehouderijen in Noord-Holland meer toe te staan.

Het plan ‘Meerkip’ kan nu door de provincie worden toegelaten omdat het onder het overgangsrecht zou vallen. Op zich is het nu ingediende plan verbeterd ten opzichte van een eerdere versie die in het verleden trouwens aanleiding heeft gegeven tot een burgerinitiatief. Vanwege die verbeteringen heeft de Milieufederatie geen bezwaar tegen het plan op zich, maar wel tegen de mogelijke precedentwerking. Daarom hebben wij een beroep ingesteld, met als doel dat de rechter de provincie ertoe dwingt het overgangsrecht beperkter en duidelijker te formuleren. Een alternatief is dat de provincie gaandeweg de procedure op een overtuigende manier duidelijk maakt dat dit een uniek geval zal blijven.