Veilig recreëren op Park Nauerna

24 maart 2015

Veilig recreëren op Park Nauerna

 

Op Park Nauerna kunnen we veilig recreëren. Dat is de conclusie van het op 20 maart j.l. verschenen  rapport ”Veilige recreatie: met of zonder folie betreffende stortplaats Nauerna”.

Stortplaats Nauerna richt men in drie fasen in tot een  park van 60 ha. Het gepubliceerde onderzoek richt zich op de eerste fase van het park (12 ha). Onder de omwonenden van Nauerna  bestond ongerustheid over de vraag of je wel veilig kunt recreëren op een voormalige stortplaats met gevaarlijk afval, Afvalzorg heeft er immers voor gekozen om de stortplaats niet af te dekken met een afsluitende folielaag maar met een afdeklaag van minimaal 1 meter.

Onderzoeksbureau Lievense CSO heeft in opdracht van de Belangengroep Nauerna (BGN) onderzoek gedaan, waarbij in het najaar van 2014 o.a. luchtmetingen zijn gedaan op de voormalige stortplaats. De conclusie van het onderzoek luidt dat recreëren op de eerste fase van Park Nauerna geen risico voor de gezondheid oplevert. Wel gaat men hierbij uit van goed en zorgvuldig beheer. De afdeklaag moet intact blijven om problemen te voorkomen.

Het onderzoek is begeleid door de provincie Noord-Holland (later de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied), de gemeente Zaanstad, Grontmij, NV Afvalzorg, een bodemdeskundige en de Milieufederatie Noord-Holland. Voor de oplevering van de tweede en derde fase van Park Nauerna gaat men ook een dergelijk onderzoek uitvoeren.

Op dit moment is men met de voorbereidende werkzaamheden bezig voor de oplevering van de eerste fase van het park.  Men legt de paden aan, men plaatst het hekwerk en de vergunningsprocedure is in gang gezet. De officiële opening van Park Nauerna vindt plaats op zaterdag 27 juni 2015. Lees ook het persbericht van Belangengroep Nauerna.

Het rapport  “Veilige recreatie: met of zonder folie betreffende stortplaats Nauerna” is hier te vinden.

Voor meer informatie:  Rolf van Arendonk, beleidsmedewerker Milieu (r.van.arendonk@mnh.nl)