Stem op Valuta voor Veen: beter voor boeren én veenweidegebieden

5 oktober 2016

Stem op Valuta voor Veen: beter voor boeren én veenweidegebieden

Mooiere natuur in het veenweidegebied, minder uitstoot van broeikasgassen, en nieuwe kansen voor boeren, wie wil dat nu niet?

Met het project Valuta voor Veen willen we dit realiseren. Help jij ons mee door te stemmen? Stemmen kan nog t/m 10 oktober, en kan door ons een like te geven op deze pagina

De natuurprijs 2016

‘Natuur verdient Verbinding’. Dat is het thema van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016. Door natuur te verbinden met andere sectoren en activiteiten brengen we mensen en natuur dichterbij elkaar en komt er een financiële impuls voor het in stand houden van onze prachtige natuur.

Valuta voor Veen

Valuta voor Veen zorgt ervoor dat er minder broeikasgassen de lucht ingaan en dat er tegelijkertijd meer natuur wordt ontwikkeld.

Het idee achter Valuta voor Veen is om de CO2 uitstoot vanuit het veen een halt toe te roepen (of zelfs vast te leggen) door het waterpeil te verhogen. De natuur profiteert hiervan. De kosten die dat met zich meebrengt, worden vergoed door per ton uitgespaarde CO2 een vrijwillige bijdrage te vragen aan burgers, bedrijven en overheden. Burgers die een vliegreis maken, kunnen nu al hun CO2 compenseren door bomen aan te laten planten in bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Met Valuta voor Veen moet het mogelijk worden dat burgers CO2 kunnen compenseren in hun eigen omgeving en hiermee de natuur helpen.

Het project Valuta voor Veen is een eerste verkenning waarin de potentie en randvoorwaarden worden bekeken. De Friese Milieu Federatie (is een onderdeel van de Natuur en Milieufederaties) en de Noardlike Fryske Walden (Noordelijke Friese Wouden) voeren dit project uit.

Geef Valuta voor Veen hier je like >