Uur van de waarheid voor zelfbenoemd ‘groenste kabinet ooit’

28 september 2018

Uur van de waarheid voor zelfbenoemd ‘groenste kabinet ooit’

Als de berichtgeving van de NOS waar is, en het kabinet bewust het Klimaatakkoord in de vertraging gooit, dan vinden de meeonderhandelende milieuorganisaties dit schandalig.

Een ambitieus klimaatakkoord is haalbaar, blijkt uit analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Tegelijkertijd is duidelijk dat de plannen tot nu toe veel te vaag zijn. Het kabinet is nu aan zet. De beoogde 49 procent CO2-besparing is alleen haalbaar met daadkracht en duidelijke keuzes.

Uur van de waarheid

“Dit is het uur van de waarheid voor het zelfbenoemde ‘groenste kabinet’ ooit. Om die titel waar te maken, moet nu worden doorgepakt. We roepen het kabinet op de daadkracht te tonen die past bij de urgentie van klimaatverandering”, reageren de Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu op de analyses van PBL en CPB.

Boterzacht

“De analyses tonen aan dat de voorgestelde afspraken nog boterzacht zijn. Goede doorrekeningen bleken niet mogelijk: de voorstellen zijn vaak te vaag en keuzes voor concrete maatregelen en instrumenten ontbreken. Maar als het kabinet durft door te pakken, blijkt minstens 49 procent CO2-besparing in 2030 goed mogelijk. Voor de Parijse klimaatdoelen is 55 procent nodig om ontwrichtende klimaatverandering tegen te gaan. Haast is geboden bij ambitieus klimaatbeleid: de Nederlandse CO2-uitstoot is nog even hoog als in 1990 en de gevolgen van klimaatverandering doen zich steeds heftiger gelden. De kosten die we nu moeten maken hiervoor, wegen ruimschoots op tegen de baten van een leefbare toekomst.”

Zorgpunten

“De analyses van PBL en CPB onderschrijven onze zorgpunten bij het hoofdlijnenakkoord. Zo wordt er veel te zwaar ingezet op biomassa, terwijl die hoeveelheden niet duurzaam beschikbaar zijn. Ook laten de plannen nog ruimte voor grootschalige opslag van CO2. Dit is problematisch, want dit verhindert de omslag naar echt duurzame energie. PBL geeft aan dat goed gekeken moet worden naar alternatieven voor CO2-opslag. Op het gebied van de landbouw is de ambitie laag en worden er geen structurele maatregelen voorgesteld. Daarnaast is ook nog niet duidelijk wie de maatregelen gaat betalen.”

Eerlijke verdeling

“Positief is dat PBL oppert de energiebelasting te verhogen en een CO2-prijs in te voeren. Dit prijst vervuilende praktijken sneller uit de markt en stimuleert duurzame alternatieven. Zo ontstaat draagvlak voor de plannen, want het zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten. Grote vervuilers en de industrie dragen er het meeste aan bij. Tien bedrijven zijn nu verantwoordelijk voor maar liefst 50 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot.”

Kiezen voor de toekomst

“Wij roepen minister Wiebes op om leiderschap te tonen en te kiezen voor de toekomst: met dit akkoord leggen we het Nederlandse klimaatbeleid voor de komende twaalf jaar vast en geven de richting aan naar 2050. Dat vraagt om structurele, langetermijnoplossingen die onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk naar nul brengen.”

Reactie milieuorganisaties Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties op berichtgeving NOS omtrent vertraging Klimaatakkoord.