Uitstoot luchtvaart verdubbelt zonder klimaatbeleid

2 april 2019

Uitstoot luchtvaart verdubbelt zonder klimaatbeleid

De klimaatimpact van de Nederlandse luchtvaartsector verdubbelt de komende dertig jaar, tenzij de overheid nu ingrijpt. Innovatie in de sector, zoals elektrisch vliegen en zuinige motoren, biedt onvoldoende soelaas om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Alleen krachtig klimaatbeleid met concrete CO2-besparingsdoelen krijgt de uitstoot van broeikasgassen uit de luchtvaart omlaag. Dat concludeert Natuur & Milieu op basis van onderzoek van CE Delft en Royal HaskoningDHV naar de uitstoot van de luchtvaartsector en naar de potentie van innovatie om deze uitstoot te verlagen.

“De luchtvaartsector kan niet langer de dans ontspringen,” aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. “Alle andere sectoren hebben al een besparingsdoel en worden door de overheid ook aangejaagd om die te halen. Het kan niet zo zijn dat de luchtvaart dan juist méér mag gaan uitstoten. Dat is oneerlijk en onverantwoord. Zo krijgen we de totale uitstoot van Nederland nooit naar nul. Terwijl dat nodig is om de Parijsdoelen te halen en klimaatverandering tegen te gaan.”

Verdubbeling uitstoot
De luchtvaartsector stoot momenteel 12 Mton CO2 uit, zo’n 7 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Zonder ingrijpen verdubbelt dit naar 23 Mton in 2050, zo blijkt uit de berekeningen van CE Delft. Daarmee wordt een explosieve groeitrend voortgezet, zowel van de CO2-uitstoot als van het aantal vluchten, vrachtvervoer en passagiers. Opvallend is dat veel van de uitstoot wordt veroorzaakt door buitenlandse transferreizigers: maar liefst 40 % van de passagiers stapt alleen over op Schiphol.

Luchtfietserij
De luchtvaartsector wil blijven groeien en vooral CO2 besparen door innovatie. Uit het onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt innovatie op korte tot middellange termijn niet de heilige graal om de uitstoot te verlagen. Oplossingen als elektrisch en hybride vliegen en efficiëntere motoren bieden maar een paar procent besparing tot 2050. De bespaarpotentie van alternatieve brandstoffen is groter, maar gaat gepaard met hoge kosten en een enorme vraag naar groene stroom.

Krachtig klimaatbeleid
“De onderzoeken tonen glashelder aan dat krachtig klimaatbeleid nu nodig is,” aldus Demmers. “Het kabinet moet de sector, net als alle andere sectoren, een concreet besparingsdoel geven. Om dit doel ook te halen, zal het gevolg op korte termijn zijn dat het aantal vluchten omlaag gaat, en dus bijvoorbeeld Lelystad niet open kan. Voor de lange termijn moet fors worden ingezet op innovatie. Ook blijft de inzet op beter internationaal treinverkeer hard nodig, als duurzaam alternatief voor vliegen binnen Europa.”

Over het onderzoek
In het onderzoek ‘Ontwikkelingen in de Nederlandse Luchtvaart’ brengt CE Delft de groei in CO2, aantal passagiers, goederen en vliegbewegingen in kaart. In het rapport ‘Emissiereductiepotentieel in de Nederlandse Luchtvaart’ onderzoekt Royal HaskoningDHV de CO2-besparingspotentie van innovatie in de sector. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu. In de oplegnotitie ‘De Vlucht naar Voren’ vat Natuur & Milieu beide onderzoeken samen en doet beleidsaanbevelingen.