Wat leverde het Groene debat op?

13 maart 2015

Wat leverde het Groene debat op?

Groene beloftes en andere uitspraken door politieke partijen van Noord-Holland uit het Verkiezingsdebat Natuur & Recreatie 4 maart 2015

De hardste groene belofte is als eerste vermeld. Daarna de andere opmerkelijke uitspraken.

Alle partijen vinden  vrijwilligers een kerntaak. Ook de vrijwilligersondersteuning door MNH (mits passend bij kerntaken en provinciale doelen).  Alle partijen vinden dat het Natuur Netwerk Nederland moet worden afgemaakt.

Beloften en uitspraken:

CDA: onze hardste belofte is de financiering voor natuurvrijwilligers (alle vrijwilligers) behouden en structureel in de begroting op te nemen.  Verder:

groen is een kerntaak / vrijwilligers is het cement van de samenleving / voortbestaan MNH steunen? “ja, mits passend bij beleidsdoelen en kerntaken”.

PvdA: de gewenste opgaande lijn van biodiversiteit binnen vier jaar ook echt halen.  Verder: integrale aanpak bij biodiversiteit / financieringsniveau recreatie in stand houden.

D66: vergoedingen voor vrijwilligerswerk in de natuur in stand houden. Verder: natuurbeleid toekomstbestendig maken / d.w.z. goed kijken naar functiecombinaties en andere partners

Partij voor de Dieren: onze groenste belofte is de belofte dat IVN, Milieufederatie en LNH gesteund blijven door de provincie Noord-Holland. Verder: ga aan de slag met hervorming landbouwbeleid /realisatie NNN moet veel sneller.

SP: de SP doet geen belofte. We houden ons aan het verkiezingsprogramma.  Vergoedingen voor groene en milieuorganisaties en groene vrijwilligers moeten blijven / afmaken NNN versnellen door meer en beter overleg tussen alle partijen / MNH subsidie moet blijven

GroenLinks: 500 hectare nieuwe natuur per jaar realiseren, zoals in ons verkiezingsprogramma staat. Asfaltplannen schrappen / opcenten mogen opgehoogd worden om groen te financieren

ChristenUnie-SGP: in 2020 is het Noord-Hollands Natuurnetwerk ruimschoots gerealiseerd. Daarnaast is met boeren en vrijwilligers de natuur in NH verbeterd.  Verder: verbinden en vergroten gebieden ook na 2020 / lange termijn visie als kader ruimtelijke ontwikkeling / vanaf volgend jaar verbetering boerennatuur

Ouderenpartij NH: Ondersteuning van groen. Ouderenbond: vandaag maken wij het landschap voor morgen. Ondersteuning voor groen en landschap en inzet en behoud van vrijwilligers. Vrijwilligers heel belangrijk en ondersteuning moet geregeld zijn = taak provincie

Hart voor Holland: duurzaamheid is een vaste waarde in provinciale beleid. Integraal. Natuur voor iedereen toegankelijk zonder entree te heffen.

Meer lezen over het debat in het Noord-Hollands Dagblad?  Lees ook Twitter #natuurdebat.

Zie ook de verkiezingspagina