Tussenstap in ontwikkeling Duinpolderweg

27 augustus 2015

Tussenstap in ontwikkeling Duinpolderweg

De provincie Noord- en Zuid-Holland hebben een tussenstap ingevoerd bij de ontwikkeling van de Duinpolderweg.

Duinpolderweg 6 variantenIn de tussenstap scherpen beide provincies de probleemanalyse van de verkeerskundige knelpunten en regionale bereikbaarheid in de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer aan. Op basis hiervan nemen Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland een besluit over het vervolg en de inhoud van de MilieuEffectRapportage (MER). Naast het verder uitwerken van de tussenstap voeren projectmedewerkers de komende maanden ook gesprekken met belangen- en bewonersgroepen. Tegelijkertijd ontvangen indieners van een reactie op de Spoorvariant eind augustus 2015 schriftelijk antwoord.

De tussenstap is ingevoerd omdat de Provinciale Statenleden van Zuid-Holland sterke twijfels hebben of een Duinpolderweg wel nodig is. In het nieuwe collegeakkoord van de provincie Noord-Holland wordt nog steeds uitgegaan van de aanleg van de Duinpolderweg in combinatie met hoogwaardig openbaar vervoer. De provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland hebben nu dus besloten voor deze tussenstap. Het project Duinpolderweg loopt hierdoor wel vertraging op. In het voorjaar van 2016 worden de resultaten van deze tussenstap besproken met de Statenleden van Zuid- en Noord-Holland waar vervolgens dan een besluit over genomen gaat worden. Tegelijkertijd wordt dan besloten of er alternatieven bijkomen dan wel afvallen voor de MER. Bij positieve besluitvorming over de tussenstap kunnen Noord- en Zuid-Holland, na afronding van de MER, in de tweede helft van 2016 besluiten over een (voorlopig) voorkeursalternatief.

De realisatie van een eventuele weg wordt niet verwacht voor 2018.

De Milieufederatie Noord-Holland is blij met deze tussenstap. Net als zoveel anderen zijn wij er nog niet van overtuigd dat deze weg moet komen. Het is goed dat er een nieuwe probleemanalyse wordt gemaakt.

De Duinpolderweg moet een oplossing bieden voor de verkeersproblematiek in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.

Een persbericht van de provincie hierover